Rok 2020 sme vnímali a prežívali každý trochu inak, ale s určitosťou môžeme povedať, že zasiahol každého z nás. Svedčí to tom aj extrémny nárast žiadostí o kontakt, ktorý sme počas prvej vlny pandémie korona vírusu zaznamenali na našich linkách pomoci IPčko.sk a Dobrá linka. Tento nárast neutíchal a my v IPčku sme robili všetko preto, aby bola naša pomoc ešte dostupnejšia.

Výrazne nám v tom pomohlo aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, v rámci programu Podpora regionálneho rozvoja. Veľmi si vážime, že vidia zmysel v našej práci a podporili našu činnosť a myšlienku, že #POMOCEXISTUJE. Cieľom podporeného projektu bolo ešte viac sprístupniť odbornú psychologickú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách a realizovať osvetovú kampaň zameranú na prevenciu samovrážd na koľajniciach.

Na zvýšený nárast žiadostí o kontakt sme reagovali navýšením personálnych kapacít odborných poradcov aj navýšením koordinátorov a supervízorov jednotlivých projektov IPčka. Tým sa nám podarilo eliminovať počet neprijatých žiadostí o kontakt a zároveň sme našim poradcom poskytli odborné vzdelávanie i skupinové a individuálne supervízie. V apríli 2020 sme zriadili špecializovanú COVID-19 Krízovú linku pomoci, čím sme k chatovému a mailovému poradenstvu pridali aj možnosť skontaktovať sa s odborníkom cez telefón a video. Počas doby trvania projektu sme poskytli 40 880 poradenských a krízových komunikácií.

Svetová zdravotnícka organizácia v júni upozornila, že jedným z najzávažnejších sekundárnych následkov pandémie COVID-19 bude stúpajúca tendencia samovrážd. My v IPčku sa téme prevencie samovrážd venujeme už osem rokov. Skúsenosti z našich liniek dôvery a odborné štatistiky ukazujú, že samovraždy na koľajniciach predstavujú približne 1-12% z celkového počtu samovrážd. Na základe všetkých poznatkov sme sa rozhodli túto situáciu riešiť formou osvetovo-preventívnej kampane #STOPSAMOVRAŽDÁM #POMOCEXISTUJE.

Vďaka podpore MIRRI sme prešli viac ako 3000 kilometrov po celom Slovensku a na tie najkritickejšie mieste sme umiestnili viac ako 300 pomáhajúcich nálepiek a tabúľ, ktoré obsahujú kontakty na naše linky pomoci. Na základe týchto pomáhajúcich nálepiek a tabúľ nás kontaktovalo už niekoľko desiatok ľudí, ktorým sme pomohli a zachránili im život.

Je dobré vedieť, že v tom nie sme sami.

Ceníme si, že sú na Slovensku ľudia, organizácie a inštitúcie, ktoré nám pomáhajú pomáhať.

 Vďaka nim môžeme meniť hrozby na výzvy.

Ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie za finančnú pomoc v roku 2020.