Tí pozornejší z vás si už určite všimli, že k nášmu tradičnému logu sa kde-tu zatúlalo aj jedno celkom nové, zatiaľ nepoznané zelenkavé logo. Pracovali sme na ňom dlho, trhali si vlasy, hrýzli do ceruziek, škrabali stoly a prebdeli mnoho nocí, kým uzrelo svetlo sveta a konečnú podobu.      No… vlastne až také dramatické to nebolo, ale hlavne, že je tu a máme z neho radosť. Je to prvá z mnohých nových vecí, ktoré na stránke IPčko.sk aj mimo nej tento rok chystáme, aj vďaka úspechu v súťaži ReŠtart Slovensko.

Prečo teda nové logo?
Naše IPčko.sk je tu s vami už nejaký čas. Podrástlo, získalo skúsenosti, spravilo pár chýb, poučilo sa, rozvíjalo sa, ale hlavne sa zdokonaľovalo v tom, čo sa snaží robiť najlepšie – prijímať všetkých, ktorí po prijatí túžia. Vlastne je to taký neustále vyvíjajúci sa organizmus, ktorý zachováva svoje poslanie, no zároveň rastie a, tak ako všetko živé, mení počas svojho života tvar. My v IPčku.sk sme chceli dať svetu najavo, že rastieme.

Čo sa teda (ne)zmenilo?
Takmer nezmenený ostáva známy nápis „IPčko.sk“ s podtitulom „internetová poradňa pre mladých“. Stále sme totiž tá istá internetová poradňa, tak ako ju poznáte. Zelené, zvýraznené písmená „IP“, ktoré sú po novom v rámci celého nápisu mierne zasadené či ukotvené, majú symbolizovať spojenie s občianskym združením Inštitút prijatia, pod ktorým je IPčko.sk zriadené.

Mierne sme upravili aj farby. Pozornejšiemu oku neušlo, že naša trávičková zelená sa trošku pozmenila a do partie k nej pribudol ďalší odtieň zelenej. Zvolili sme modernejšie farby, ktoré našu stránku, mobilnú aplikáciu, videá a všetko čo robíme mierne osviežia. Sme totiž stále plní energie, odhodlaní pokračovať v našej práci.

Najvýraznejším prvkom nášho nového loga sú dva prekryté päťuholníky, ktoré nahradili pôvodné vyobrazenie objímajúcich sa figúrok. Každý päťuholník má symbolizovať človeka – päť cípov označuje hlavu a štyri končatiny podobne ako človek, ktorý zaujíma otvorenú pozíciu voči okoliu. Dva prekrývajúce sa päťuholníky sú symbolom stretnutia dvoch ľudí, dvoch duší v atmosfére prijatia. Evokujú vzájomné objatie a istým spôsobom opakujú myšlienku z pôvodného loga – na tomto mieste nájdeš prijatie, po ktorom túžiš. Okrem toho sú päťuholníky mierne priesvitné, čo vytvára v mieste ich prekrytia celkom novú farbu – kombináciu odtieňov zelenej. Tá má byť metaforou pre novú skúsenosť, ktorú môže stretnutie na stránke IPčko.sk poskytnúť obom zúčastneným. Veríme totiž, že každé stretnutie na webe IPčko.sk je obohatením pre oboch.

Pri tvorbe nášho nového loga sme sa inšpirovali všetkými našimi fanúšikmi a ľuďmi, ktorí nám píšu. Doteraz bola pre nás dobrovoľníkov práca na stránke IPčko.sk skúsenosťou, vďaka ktorej sme rástli ako dobrovoľníci ako odborníci aj ako ľudia. Preto veríme, že nové logo nebolo len našou prácou, ale aj prácou všetkých s ktorými sme sa počas fungovania našej poradne stretli a ktorí nám verili.

Ďakujeme!

Filip