Naše skúsenosti z liniek pomoci IPčko.sk, Dobrá linka a Krízová linka pomoci a z krízových služieb Káčko, Klub Machovisko, Flek klub a z Krízového intervenčného tímu IPčko potvrdzujú, že počas týchto dvoch náročných rokov sa výrazne zhoršil stav duševného zdravia. Dva dlhé a náročné roky, v ktorých čelíme pandémii Covid-19, vojne na Ukrajine, environmentálnym a energetickým krízam, tragédiám, počas ktorých prišli o život nevinní mladí ľudia a silnej polarizácii. Práve tieto náročné a tragické udalosti sú výsledkom eskalácie dlhodobo neriešených ťažkostí a problémov, ktoré sa počas 2 rokov nabaľovali a zintenzívnili.

Ako to všetko uniesť?
Ak by sme v IPčku každý deň nezdvíhali telefóny, nevyrážali do terénu, neotvárali dvere krízových centier a neodpisovali na žiadosti o pomoc, desiatky tisíc ľudí by so svojím trápením zostali sami.
Naši psychológovia a psychologičky počas celého roka pomáhali desiatkam tisíc ľudí niesť ich duševné trápenia a starosti.
To všetko môžeme robiť iba vďaka tomu, že ani Vy nás v tom nenechávate osamote.

ĎAKUJEME, že ste v tom s nami.
Naši partneri a podporovatelia nám pomohli aj v tom, aby sme rozšírili tímy odborníkov a odborníčok na linkách pomoci a v krízových službách IPčko, ktorí sú nonstop – bezplatne – anonymne, online aj offline blízko ľuďom, ktorí prežívajú vo svojich životoch náročné až krízové chvíle.
Prostredníctvom tejto štatistiky z liniek pomoci a krízových služieb OZ IPčko Vám chceme priblížiť to, s čím sa denne v IPčku stretávame.
Za každým číslom je skutočný človek, preto Vás chceme povzbudiť k tomu, aby ste tieto čísla vnímali viac optikou ľudskosti.

ĎAKUJEME.

Na linkách pomoci a v krízových službách IPčko uskutočnili odborní poradcovia a poradkyne 178 234 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Z toho 37 620 chatov, 11 193 poradenských e-mailov, 21 001 telefonátov, 542 videoporadenstiev. V projekte Online terénnej práce na sociálnych sieťach a streamovacích platformách tím odborníkov a odborníčok intervenoval 11 825x. V centrách krízovej intervencie Káčko  poskytli psychológovia a psychologičky 1666 osobných poradenských a krízových intervencií. V nízkoprahových kluboch pre mladých ľudí bolo v Bratislave v Klube Machovisko poskytnutých 7884 intervencií a vo FLEK klube v Trnave, ktorý sme otvorili v júli 2022 3478 intervencií.

Výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko, ktorý je súčasťou centier krízovej intervencie Káčko, uskutočnil 686 výjazdov za ľuďmi v kríze, v emocionálne náročných situáciách aj počas pátraní po nezvestných osobách. Situácia spojená s vojnovým konfliktom na Ukrajine si vyžiadala aktívne pôsobenie tímu na hraničných priechodoch Slovenska a Ukrajiny, kde psychológovia a psychologičky poskytli 82 110 pomáhajúcich a krízových intervencií ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom.

Zrealizovali sme 229 preventívnych, intervenčných a krízových intervencií v školách.

V tomto istom roku sme z kapacitných dôvodov a enormnej vyťaženosti služby nemohli prijať viac ako 400 000 žiadostí o pomoc.

Niektoré z tém, s ktorými ľudia na naše linky pomoci prichádzajú, sú prepojené a vzájomne súvisia. Ide o princíp reťazenia rôznych životných situácií a prežívania.

Štatistické dáta zaznamenávajú naši vyškolení odborníci a odborníčky priebežne po každom pomáhajúcom poradenskom kontakte a krízovej intervencii v štatistických online formulároch. Ďalej popísané dáta zahŕňajú dominantnú (primárnu) tému rozhovoru alebo intervencie.

IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému SR a International Association for Suicide Prevention. V situáciách, ktoré vyžadujú prizvanie ďalších záchranných zložiek, postupujeme presne v medziach zákona a na základe spoluprác s jednotlivými inštitúciami. IPčko poskytuje psychosociálnu pomoc v prvej línii na hraniciach Slovenska a Ukrajiny na základe memoranda o spolupráci s MV SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

Štatistiky IPčka poskytujú výrazne podrobnejšie dáta, ktoré súhlasia s externými poskytovateľmi služieb Livechatoo, ActivCall a KoBo, s ktorými spolupracujeme. Dáta sme pri spracovaní nevyčerpali úplne, vieme dohľadať odpovede na mnohé ďalšie otázky. Nami vytvorené štatistiky nám pomáhajú pri našej vlastnej práci ako hĺbková sonda do aktuálneho prežívania, ako prehľad duševného zdravia v spoločnosti, zároveň sa vďaka ich publikovaniu ľudia dozvedajú, ako nás môžu kontaktovať, a s čím všetkým nás v prípade potreby môžu osloviť.

Na spracovanie dát plánuje IPčko v budúcnosti spoluprácu s externými analytikmi, aby boli štatistiky nápomocné aj v mnohých ďalších oblastiach, témach a kontextoch.

DÁTA SPRACOVALI:
PhDr. Marek Madro, PhD., MBA, PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, Mgr. Katarína Vincová, Mgr. Dominika Ondačková Rajznerová

GRAFICKÉ SPRACOVANIE:
Lukáš Kala

Ďakujeme, že ste v tom s nami.
Ďakujeme, že nám veríte.
Ďakujeme, že šírite pomoc a nádej.
#POMOCEXISTUJE
#SPOLUTOZVLÁDNEME
#DÁMETO
#SOMTU
#BODKOČIARKA
#STOPSAMOVRAŽDÁM