V IPčku deje sa veľká vec…
HĽADÁ SA UMELEC!
A aký umelec má v IPčku byť?
Umelec, ktorý ovláda umenie žiť.
Vo svojom umení je ochotný iným pomôcť, poslúžiť.
Pýtaš sa, “komu by som mal slúžiť?!”
Predsa mladým, ktorí by sa umelcami na život tiež stali radi!
Chceš pomáhať a užitoční byť?
 
a pomôž mladým, umelcov na život v sebe objaviť!
A akému umeniu sa môžeš v IPčku naučiť?
– umeniu získavať odborné skúsenosti v pomáhajúcej oblasti
– umeniu dištančného poradenstva mladým ľuďom
– umeniu spolupracovať v priateľskom kolektívne IPčkarskych umelcov
– umeniu pomáhať a získavať inšpiráciu od psychologov a sociálnych pracovníkov
Ponúkame Ti možnosť pohybovať sa v umeleckej oblasti dobrovoľníctva, v ktorej naše občianske združenie poskytuje pomoc mladým ľuďom a deťom v krízových situáciách. Kráčame s nimi najmä vo virtuálnom priestore na našej internetovej poradni pre mladých IPčko.sk. Pristupujeme k nim profesionálne, ale hlavne ľudsky a s otvoreným srdcom. Cesta poradcu nie je jednoduchá, no stojí za to. Denne sme svedkami, ako sa mladí vďaka našej práci môžu s novou nádejou pohnúť ďalej smerom k lepšiemu životu.
IPčko.sk funguje už od roku 2012 a za ten čas sme pomáhali mladým ľuďom už 66-tisíkrát.
Poskytujeme chatové a e-mailové  poradenstvo, realizujeme aj jeden projekt na sociálnych sieťach a diskusných fórach, ktorý voláme „online terén“.
Momentálne hľadáme nových kolegov do chatovej linky pomoci. Tu sa na nás obracajú mladí ľudia, ktorých spája zúfalstvo, samota, depresia, často prežili traumu, riešia vzťahové problémy, sebapoškodzujú sa, niektorých prenasledujú myšlienky na smrť.
Práca s klientmi na internetovej poradni je veľmi náročná. No je krásna, pretože často sme svedkami zázrakov a vďaka šikovným expertom, s ktorými IPčko spolupracuje, spôsobu práce, je aj veľmi efektívna.
Aký má byť umelec, ktorý pomáha iným v umení žiť?
– má dušu, vďaka ktorej sa nebojí byť výnimočný/á a vkročí na cestu  pomoci mladým
– má odvážne srdce, ktoré mu/jej ukazuje originalitu v každom jednom príbehu mladého človeka
– má otvorené oči, prijíma a vidí krásu v rozličných cestách mladých
– je láskavý/á, svoje umenie robí celým srdcom a inšpiruje ním aj iných
– má neustále chuť vylepšovať svoje umelecké techniky
– je priateľský/á k iným umelcom
IPčkar/ka má citlivú dušu, ktorá je ochotná nahliadnuť do života mladých a hľadať ich umelecké sklony, ktoré využívajú v kráčaní po neľahkých chodníkoch. IPčkar/ka im pomáha zdokonalovať sa v ich nadaniach, ukazuje im umenie života a jeho krásy. Pomáha im v tomto umení rozvíjať sa, prijíma ich bez odsúdenia a má priateľký prístup. Je motivovaný/á neustále vylepšovať svoje vlastné talenty a ich uplatnenie, vzdelávať sa a rásť. Rád/a si dá poradiť od iných a s ochotou s kolegami umelcami spolupracuje.
IPčkar/ka uplatňuje svoje umelecké talenty prostredníctvom chatového poradenstva na internete. Popri tom sa neustále učí, ako svoje umenie robiť lepšie a efektívnejšie. Svoju prácu vykonáva doma v zhode s dobrovoľníckou zmluvou a etickým kódexom.
• podmienkou je minimálne bakalárske vzdelanie v odboroch psychológia, sociálna práca alebo sociálne služby a poradenstvo
• záujem o prácu s mládežou v prijímajúcej atmosfére
• profesionálny prístup
• ochota vzdelávať sa
• schopnosť sebareflexie
• empatia, trpezlivosť, otvorenosť
• cit pre zodpovednosť

Ako budeme v IPčku Tvoje talenty rozvíjať a podporovať Ťa v umeleckej činnosti? 

možnosťou získať neopakovateľné skúsenosti
⁃praxou v poradenskej oblasti
⁃pravidelnou expertnou supervíziou
akreditovaným vzdelávaním v dištančnom poradenstve
inými špecializovanými vzdelávaniami 
certifikátmi o úspešne absolvovaných vzdelávaniach
pravidelnými konzultáciami so skúsenejšími kolegami
podporujúcim a priateľským tímom mladých odborníkov
 
Si aj Ty umelec a chceš mladým pomáhať objavovať umenie žiť? 
Ukáž nám svoj talent vo video eseji (za ktorú získaš body navyše oproti písanej eseji v rozsahu max. 2x A4) na tému:
“Aj v Tebe nájdem umelca na život!” 
Čo viac by si mal/a v eseji povedať?
⁃Čo pre Teba znamená “umenie žiť?”
⁃Ako si predstavuješ  “umelca na život?”
⁃Vďaka čomu vidíš umenie v životoch iných?
⁃A akými spôsobmi ukazuješ ľuďom umenie v ich vlastných životoch?
⁃Čo Ti pomáha zdokonaľovať sa v “umení života?” 
⁃Ako vyzerá umelec IPčkar, ktorý pomáha mladým objavovať “umenie žiť?”
⁃Aké má vlastnosti, postoje, vedomosti, zručnosti, talenty, prístup k ľuďom?
⁃Akým spôsobom by mal IPčkar mladým pomôcť objavovať umenie v ich živote? 
⁃Aké nástroje by použil? Aké nadanie mu v tom pomôže? Aké vedomosti potrebuje?
⁃Ako by si svojim umením chcel obohatiť IPčko?
⁃V čom by si sa rád/a zdokonaľoval/a?
⁃A z čoho máš na ceste hľadania umenia žiť v IPčku obavy?
Vyplň prihlasovací formulár. Prilož k nemu vypracovanú (video)esej. Vyplniť ho musíš do 25. februára  2018. S jeho vyplnením si nedávaj na čas, čím skôr nám ho odošleš, tým lepšie.
Buď pripravený/á na ďalšie inštrukcie. Výber nových poradcov prebieha vo viacerých kolách. To znamená, že od nás môžeš najneskôr 26. februára očakávať e-mail, v ktorom Ťa pozveme do ďalšieho kola. To bude pozostávať zo splnenia “rýchlej domácej úlohy,” ktorej podrobnosti Ti vysvetlíme v e-maili. Pre istotu si občas skontroluj zložku “spam” vo svojej e-mailovej schránke. Naše e-maily tam zvyčajne nezablúdia, ale nikdy nevieš.
Počkaj si na rozhodnutie, ktorým Ťa informujeme, či sa staneš členom našich umeleckých kruhov. O našom rozhodnutí Ti dáme vedieť po skončení všetkých kôl náboru. Malo by to byť 11. marca. V tomto termíne už budeme rozhodnutí, ktorí mladí umelci obohatia náš tím a každý prihlásený by mal vedieť, či bol prijatý alebo nie. V prípade, že sa staneš jedným/jednou z nás, oznámime Ti termíny akreditovaných vzdelávaní.
Ako si sa rozhodol/ rozhodla?
Chceš sa stať poradcom Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk?
< p>Klikli na CHCEM SA PRIHLÁSIŤ  a vyplň prihlasovací formulár.
Tešíme sa na Teba!
Tím IPčko