STOPY, ktoré nezostanú iba v piesku…
…ale STOPY, ktoré ovplyvnia životy mnohých mladých ľudí, ktorým je ťažko?
Chceš mladým pomáhať prekonávať problémy a svojimi STOPAMI ich sprevádzať k novým cestám?
Staň sa jedným z nás.

STOPY odborných skúseností.
STOPY práce v dištančnom poradenstve pre mladých ľudí.
STOPY spolupráce v priateľskom kolektíve IPčkovcov.
STOPY pomoci a inšpirácie od psychológov a sociálnych pracovníkov.

Ponúkame Ti možnosť pohybovať sa a nechávať svoje STOPY v oblasti dobrovoľníctva, v ktorej naše občianske združenie poskytuje pomoc mladým ľuďom a deťom v krízových situáciách. Kráčame s nimi najmä vo virtuálnom priestore na našej internetovej poradni pre mladých IPčko.sk. Pristupujeme k nim profesionálne, ale hlavne ľudsky a s otvoreným srdcom. Cesta poradcu nie je jednoduchá, no stojí za to. Denne sme svedkami, ako sa mladí vďaka našej práci môžu s novou nádejou pohnúť ďalej smerom k lepšiemu životu.

IPčko.sk funguje už od roku 2012 a za ten čas sme pomáhali mladým ľuďom už 70-tisíkrát.
Poskytujeme chatové a e-mailové  poradenstvo, realizujeme aj jeden projekt na sociálnych sieťach a diskusných fórach, ktorý voláme „online terén“.

Momentálne hľadáme nových kolegov do chatovej linky pomoci. Tu sa na nás obracajú mladí ľudia, ktorých spája zúfalstvo, samota, depresia, často prežili traumu, riešia vzťahové problémy, sebapoškodzujú sa, niektorých prenasledujú myšlienky na smrť.
Práca s klientmi na internetovej poradni je veľmi náročná. No je krásna, pretože často sme svedkami zázrakov a vďaka šikovným expertom, s ktorými IPčko spolupracuje, spôsobu práce, je aj veľmi efektívna.

Ten, kto má odvážne srdce na pravom mieste.

Nebojí sa vybočiť zo svojej pohodlnej cesty a ísť v ústrety rôznym životným príbehom mladých ľudí.

Je pri tom vyzbrojený/á láskavosťou, otvorenosťou, chuťou neustále na sebe pracovať, akceptujúcim a priateľským prístupom.
IPčkar/ka je ochotný/á skrížiť svoje cesty s cestami mladých ľudí v kríze, na ktorých zanecháva STOPY. Prijíma bez odsúdenia a má priateľský prístup. Je motivovaný/á neustále na sebe pracovať, vzdelávať sa a rásť. Je otvorený/á konštruktívnej kritike. A je tímový/á hráč/ka.
IPčkar/ka kráča spolu s mladými na ich cestách prostredníctvom chatového poradenstva na internete. Popri tom sa neustále učí, ako ísť lepšie a efektívnejšie. Svoju prácu vykonáva doma v zhode s dobrovoľníckou zmluvou a etickým kódexom.

• podmienkou je minimálne bakalárske vzdelanie v odboroch psychológia, sociálna práca alebo sociálne služby a poradenstvo
• záujem o prácu s mládežou v prijímajúcej atmosfére
• profesionálny prístup
• ochota vzdelávať sa
• schopnosť sebareflexie
• empatia, trpezlivosť, otvorenosť
• cit pre zodpovednosť

Neopakovateľné skúsenosti, prax v poradenskej práci, podporujúci a priateľský tím, pravidelnú expertnú supervíziu, akreditované vzdelávania a certifikáty o úspešne absolvovaných vzdelávaniach.

Chceš aj TY prostredníctvom IPčko.sk zanechávať STOPY v životoch mladých?

 

Ukáž nám aké STOPY môžeš zanechávať v životoch mladých vo svojej video eseji (za ktorú získaš body navyše oproti písanej eseji v rozsahu cca 2 x A4) na tému:

„Toto sú STOPY, ktoré zanechávam v životoch iných.“

Doplňujúce otázky:

  • • Aké STOPY zanechávaš v životoch iných?

• Akým spôsobom tieto STOPY vznikajú?
• Čo prinášajú do životov ľudí v Tvojom okolí?
• Čo pre Teba znamená „zanechávať STOPY?“
• Ako by mal vyzerať IPčkar, ktorý v životoch mladých zanecháva STOPY (charakter, vlastnosti, postoje, vedomosti, prístup k ľuďom…)
• Akým spôsobom by mal IPčkar v živote mladých ľudí zanechávať STOPY (prístup, ktorý by si k tomu využil/a, nástroje, vedomosti, prednosti…)?
• Aké STOPY by si rád zanechal v IPčku? Čo by si rád/a ponúkol/ponúkla?
• V čom by si sa rád/rada na svojej ceste zdokonaľoval/a?
• Z čoho máš obavy na ceste pomoci mladým prostredníctvom chatu?

Vyplň prihlasovací formulár.
Prilož k nemu vypracovanú esej / video.
Vyplniť ho musíš najneskôr do 8. októbra 2017. S jeho vyplnením neotáľaj, čím skôr ho vyplníš, tým lepšie.


Buď pripravený/á na ďalšie inštrukcie.
Výbor nových poradcov prebieha vo viacerých kolách.
To znamená, že od náš môžeš najneskôr do 9. októbra očakávať e-mail, v ktorom Ťa pozveme do druhého kola. To bude obsahovať splnenie rýchlej „domácej úohy.“ Všetky podrobnosti Ti v maili vysvetlíme. Pre istotu si občas skontroluj zložku „spam“ vo svojej mailovej schránke. Naše e-maili v nej zvyčajne neskončia, no istota je istota.

 

Počkaj si na konečné rozhodnutie. O tom, ako sme rozhodli, Ti dáme vedieť po skončení všetkých kôl náboru. Ten plánujeme ukončiť 22. októbra 2017. To znamená, že v tomto termíne budeme rozhodnutí o každom prihlásenom a každý už bude vedieť, či bol prijatý alebo nie. V prípade, že budeš prijatý/á, oznámime Ti termíny akreditovaných vzdelávaní.

Ako si sa rozhodol/ rozhodla?

Ak sa chceš stať poradcom na internetovej poradni IPčko.sk, klikni na CHCEM SA PRIHLÁSIŤ nižšie a vyplň prihlasovací formulár.

Tešíme sa na Teba!

Tím IPčko