Krízový intervenčný tím IPčko vznikol ako reakcia na naše skúsenosti z pomoci ľuďom v akútnych životných situáciách už od roku 2012.
Je našou odpoveďou reakciou na oficiálne štatistiky, ktoré každoročne sumarizuje a uvádza Národné centrum zdravotníckych informácií a v neposlednom rade aj na varovania a odporúčanie WHO, ktorá upozorňuje, že v dôsledku pandémie COVID-19 stúpne počet samovrážd. Jednotlivé krajiny by mali v tejto oblasti, efektívne a citlivo pristupovať k ich prevencii a rozširovať možnosti  pomoci. 

Ľudia, ktorí prežívajú náročné životné chvíle, uvažujú nad samovraždou, sú obeťami domáceho a sexuálneho násilia najčastejšie využívajú anonymné možnosti pomoci.
Na našich linkách pomoci IPčko.sk (internetová linka pomoci cez chat a email), Dobrej linke (online linka pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením) a na Krízovej linke pomoci sme pomáhali za prvých 6 mesiacov roka 2020 takmer 20 000-krát, z toho 1417-krát išlo o odbornú pomoc v akútnej život ohrozujúcej krízovej situácii pri suicidálnom pokuse. Počas tohto polroka sme boli v kontakte aj s 3170 ľuďmi, ktorí v dôsledku karantény a mimoriadnych opatrení spojených s pandémiou COVID-19 hovorili o domácom a sexuálnom násilí.

Pre zefektívnenie pomoci vo výnimočných akútnych životných situáciách vytvárame vďaka podpore partnerov Nadácie Orange a Slovenskej sporiteľni aj PRVÚ PSYCHOLOGICKÚ TERÉNNU POMOC v offline priestore – výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko.

Počas prvej vlny pandémie COVID-19 sme zaznamenali potrebu poskytovania prvej psychologickej pomoci v terénnej forme, pretože sme opakovane boli v kontakte s ľuďmi, ktorí sa ocitli bez fyzickej pomoci (napr. repatrianti v štátnych karanténach) a mali myšlienky ukončiť svoj život. Počas druhej vlny sme sprístupnili túto službu a reagujeme tak aj na už spomínané varovania WHO. 

Na Slovensku chýbal špeciálny výjazdový tím, ktorý by za ľuďmi v suicidálnej kríze dokázal okamžite prísť, teraz vďaka našej aktivite už existuje.
Naši 12 najskúsenejší odborníci z IPčka tvoria Krízový intervenčný tím v tej podobe, v akej Vám ho dnes predstavujeme.
Sú pripravení odborne aj ľudsky, aby prichádzali za ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc v tej najťažšej a najintímnejšej chvíli svojho života. Výjazd Krízového intervenčného tímu je výsledkom odborného vyhodnotenia danej situácie, plánovania a intervenovania v teréne.

Krízový intervenčný tím IPčko je vlastne prirodzeným rozšírením ponuky Krízovej linky pomoci s cieľom diskrétne pomôcť ľuďom v náročných momentoch a ukázať im, že pomoc existuje, že v tom nie sú sami, ako aj podporiť ich v tom, aby pomoc vyhľadali v zmysle dlhšej a intenzívnejšej spolupráce.
Naši klienti sú takmer vždy anonymní, málokedy poznáme identitu človeka na druhej strane telefónneho hovoru alebo chatu. Z našich skúseností sa ukazuje, že ľudia preferujú najmä v akútnej životnej situácii najskôr diskrétnu pomoc a často až keď sú v bezpečí, sú ochotní hľadať pomoc psychiatrov a psychológov.
Dôvodom je stigma, strach, obavy, nedôvera voči systému pomoci a iné bariéry.
Krízový intervenčný tím IPčko (KITIP) je mostom medzi linkou pomoci a záchrannými zložkami, prípadne ďalšími odborníkmi.

Tešíme sa, že odbornú podporu nám poskytujú aj externí experti – Olanda Momcilowocz z Holandska, Bernhard Meissner z ESPCT, s ktorými máme možnosť okamžitej konzultácie práce Krízového intervenčného tímu IPčko.

Nie je to však len o výjazdoch priamo k ľuďom, ale aj o tej inej „mravenčej“ práci.
Napríklad…nálepková kampaň #POMOCEXISTUJE a kampaň prevencie samovrážd #STOPSAMOVRAŽDÁM je taktiež aktivitou členov Krízového intervenčného tímu v spolupráci so Železnicami SR, v rámci ktorej sme na slovenských železničných priecestiach, prierezoch a mostoch, kde vo vysokej frekvencii dochádza k samovraždeným pokusom, umiestňovali neformálne nálepky s pomáhajúcim obsahom, ktoré povzbudzovali človeka k tomu, aby nezostával osamote a kontaktoval linky pomoci. Doposiaľ ich bolo 26 a v prípade niektorých z nich si situácia vyžadovala aj výjazd Krízového intervenčného tímu IPčko. 

IPčko, teda aj Krízový intervenčný tím, je členom International Association for Suicide Prevention, v ktorej máme možnosť získavať a vymieňať si odborné poznatky a skúsenosti v otázkach prevencie od krajín po celom svete, v ktorých prevencia samovrážd má inú prioritu ako u nás, žiaľ. Aj toto je dôkazom, že kladieme veľký dôraz na odbornosť, profesionalitu a kvalitu našich služieb, o to viac v situáciach, v ktorých naozaj ide o ľudský život, jeho ochranu a bezpečie. 

Zatiaľ Krízový intervenčný tím IPčko „zasahuje“ v Bratislavskom a Trnavskom kraji, v budúcnosti chceme mať tímy aj v ďalších regiónoch Slovenska.

Sme pripravení aj na pandémiu a jej aktuálnu druhú vlnu a okrem našich „pracovných“ búnd a šiltoviek, máme aj špeciálne bezpečnostné a ochranné pomôcky – rúška, rukavice, okuliare aj ochranné obleky, pretože POMÁHAME ZODPOVEDNE. 

Krízový intervenčný tím IPčko mohol vzniknúť vďaka podpore našich partnerov  – Nadácia Orange a Nadácia Slovenskej sporiteľne, od ktorej máme prisľúbené aj výjazdové autíčko. Budeme ho mať už čoskoro k dispozícii, aby sme mohli prichádzať za ľuďmi v náročných životných momentoch. Zatiaľ to zvládneme s našim požičaným „tátošom“.

Výjazd Krízového intervenčného tímu IPčko realizujeme na základe interných pravidiel organizácie.

Šéf korporátnej komunikácie Slovenskej sporiteľne o aktuálnom projekte povedal:
„Tím profesionálov z IPčka robí dlhodobo skvelú prácu a my sme radi, že im môžeme ako partneri pomáhať. Vznik intervenčného výjazdového tímu je logickým krokom v ich aktivitách a veríme, že psychológovia dokážu pomôcť mnohým ľuďom tam, kde ich bude najviac treba. V tomto náročnom období je ich práca a pomoc neoceniteľná.” 

A Andrea Ungvӧlgyi, manažérka a správkyňa Nadácie Orange & CSR špecialistka, Orange Slovensko, a.s. o terénnom výjazdovom tíme IPčka povedala:

„Prácu IPčka úprimne obdivujeme a považujeme za nesmierne dôležitú nielen počas mimoriadnej situácie, ktorej denne čelíme, ale rovnako aj v priaznivejších časoch. Sformovanie a aktivity intervenčného tímu sú prirodzeným prepojením fungovania Krízovej linky pomoci a sme presvedčení, že bude profesionálne pomáhať ľudom v situáciách, v ktorých sa nemajú na koho obrátiť a zvádzajú často boj s vlastným životom. Veľmi si želáme, aby aj mimoriadne opatrenia zohľadňovali enormnú potrebu tejto služby, ktorú navyše ponúka neziskový subjekt.

Držte nám palce a dávajte si na seba pozor.

Keby niečo…SME TU.