IPčko od roku 2012 stojí pri tých najzraniteľnejších, ktorí potrebujú podporu, prijatie a pomoc.
Dávame im ju prostredníctvom nonstop anonymnej a bezplatnej pomoci na 3 linkách pomoci – IPčko.sk, Krízová linka pomoci (0800 500 333) a Dobrá linka a „face to face“ v Klube Machovisko a v Káčku.
Spolu za prvých 6 mesiacov roka 2021 sme v téme sebapoškodzovania pomáhali s našimi psychológmi 3971x. Je to výrazný nárast kontaktov s týmto obsahom, práve preto chceme o sebapoškodzovaní viac hovoriť.

V tomto článku sa dozvieš viac o sebapoškodzovaní a o tom, čo je účinné a nápomocné pri jeho zvládaní, ale aj o tom, že POMOC EXISTUJE a je tu aj pre Teba.

SEBAPOŠKODZOVANIE – ČO TO JE?

Sebapoškodzovanie by sme mohli označiť ako správanie, pri ktorom človek sám sebe ubližuje. Ubližovanie samému sebe je pre človeka, ktorý prežíva náročné momenty vo svojom živote spôsob, ktorým sa snaží vyrovnávať  s ťažkými a znepokojujúcimi myšlienkami a situáciami. Sebapoškodzovanie môže mať rôzne formy a môže byť spôsobované rôznymi nástrojmi, ale aj svojim vlastným telom s cieľom cítiť fyzickú bolesť či “dať zo seba von” alebo inými slovami vyventilovať bolesť psychickú.

Prečo sa to deje?

Dôvody a príčiny, ktoré vedú ku sebapoškodzovaniu sa môžu líšiť, tak ako sa líšime aj my ľudia. Sú rôzne podnety, situácie a dôvody, ktoré nás znepokojujú, vyvolávajú stres, smútok, frustráciu a môžu vyústiť až k tomu, že sa ich dôsledky snažíme riešiť tým, že si ubližujeme. Všetky stavy, ktoré sme vyššie vymenovali, sa dajú opísať len slovami a je pre nás ťažké predstaviť si, čo za nimi je, lebo každý z nás ich prežíva inak. Aj to je dôvod, pre ktorý niektorým ľuďom pomáha psychickú bolesť zvládnuť tá fyzická, ktorá je konkrétna, uchopiteľná, ľahko predstaviteľná a často jej zdroj môžeme vidieť. Konkrétne možné príčiny sebapoškodzovania nebudeme menovať. Pre jedného človeka totiž môže byť rovnaká situácia zvládnuteľná, no u iného, napr. v spojení s ďalšími náročnými situáciami, vyústi až do sebapoškodzovania. Rovnako, ako sa snažia rôzni ľudia jedinečnými spôsobmi zvládať “bolesť na duši,” potrebujú aj jedinečnú a na mieru šitú pomoc a podporu.

Čo sa so mnou deje?

Ako sme v predchádzajúcej časti napísali, sebapoškodzovať sa môže človek vtedy, keď zažíva ťažké chvíle vo svojom živote, často nehovorí o tom, čo prežíva s inými a chce zmierniť alebo „prekričať“ duševnú bolesť, ktorú pociťuje. Túži po zmiernení tlaku, ktorý mu vyvolávajú rôzne situácie, pocity a myšlienky. Keď si vo chvíli duševného napätia ublíži, na krátku chvíľku môže fyzická bolesť prehlušiť tú psychickú, no nakoľko sebapoškodzovanie nie je spôsob, ktorý je pre naše telo zdravý a často si to uvedomujeme, prichádzajú krátko po fyzickej bolesti pocity viny, zlyhania, hanby alebo iné, ktoré intenzitu psychickej bolesti v konečnom dôsledku len zvyšujú. Navyše cyklus, ktorý sme opísali, Vám nie náhodou môže pripomínať napr. ťažkosti spojené s užívaním alkoholu či iných drog. Je nám ťažko, chceme si uľaviť, tak požijeme isté množstvo alkoholu, v rámci čoho nám je istý čas príjemnejšie, no po čase prichádzajú jednak intenzívnejšie fyzické ťažkosti a navyše aj tie psychické- výčitky, hanba a iné. Ak sa to deje opakovane alebo je to jediným liekom na ťažobu na duši, voláme tento cyklus závislostné správanie. A to sa môže objaviť aj práve v súvislosti so sebapoškodzovaním.

ČO S TÝM ?

Povedať niekomu o svojom sebapoškodzovaní chce dávku sily a odvahy. Často môže byť práve rozhovor obrovskou úľavou, keď sa dokážeme takého tajomstva „zbaviť“, zdieľať ho s niekým a nebyť s ním osamote. Požiadať o pomoc môže byť náročné, ale nie je to žiadna hanba, práve naopak, je to cesta a možnosť cítiť sa lepšie a zvládať náročné situácie aj iným spôsobom. Existuje veľa možností, spôsobov a techník ako duševné ťažkosti a sebapoškodzovanie zvládnuť. My Ti ich tu ponúkame.

Cesta, ako z tohto celého von je, že o svojich pocitoch a sebapoškodzovaní budeš hovoriť s niekým, komu dôveruješ.
Môže to byť:

 • niekto blízky z okolia – rodičia, učitelia, vychovávatelia, tréneri, kamaráti, ďalší príbuzní,…,
 • odborník (psychológ, školský psychológ, psychiater, terapeut, lekár…)
 • odborník na linkách pomoci – anonymne – nonstop – bezplatne

Je naozaj dôležité získať pomoc, podporu a spoznať aj iné možnosti, zdroje a stratégie, ktoré ti tento „začarovaný kruh“ pomôžu prelomiť.

Čo funguje a môže mi pomôcť?

My, odborníci z liniek pomoci IPčko sme v kontakte s mladými ľuďmi, ktorí sa sebapoškodzujú denne. Dovolia nám vstúpiť do svojich životov a sme s nimi, keď im je fakt ťažko, ale aj vo chvíli, keď sa im darí zvládať tieto náročné momenty. Vďaka týmto rozhovorom a vzájomnej dôvere sa dozvedáme o rôznych možnostiach a zdrojoch, ktoré im „fungujú“, keď im je ťažko.
Tieto tipy sme sa pokúsili zhrnúť a posunúť ich ďalej, aby boli rovnako užitočné aj pre teba alebo niekoho v tvojom okolí.

Niekto z môjho okolia sa trápi. Čo s tým?

Hneď na začiatok by sme chceli povedať, že je veľmi dôležité všímať si našich blízkych, počúvať ich a byť pre tam pre nich. Je obrovské šťastie, že majú vo svojom okolí niekoho ako si Ty…komu nie je jedno, čo sa deje a nezatvára pred tým oči. Je v poriadku, že aj Ty sa môžeš cítiť neisto, v obavách a niekedy aj vystrašene z toho, čo sa v tvojom blízkom odohráva a ako mu pomôcť. To najdôležitejšie, čo pre neho môžeš urobiť je, že tam budeš. Nemusíš a ani nemôžeš liečiť jeho ťažkosti, to patrí do rúk odborníkom, ale môžeš v tom celom byť, ak to chceš.  Ak si Ťa tvoj blízky vybral za dôvernú osobou, pri ktorej sa cíti bezpečne a chce hovoriť o svojich pocitoch, buď pri ňom a podporuj ho.

Zaujíma ťa, aké zmeny si môžeš všimnúť na ľuďoch, ktorí majú duševné ťažkosti?
Napríklad tieto:

 • viac sa uzatvárajú a izolujú
 • nezaujímajú sa o bežné veci a veci, ktoré im predtým robili radosť
 • menia sa im nálady, stravovanie a spánok
 • niekedy pôsobia viac agresívne
 • hovoria o sebapoškodzovaní a majú samovražedné myšlienky
 • obviňujú sa a cítia sa zbytoční
 • majú pocit, že zlyhali
 • majú rany alebo jazvy na tele
 • nosia dlhé nohavice a tričká s dlhým rukávom aj v horúcom počasí
 • môžu začať piť alkohol alebo experimentujú s inými drogami
 • zmeny môžu nastať aj v ich sexuálnom živote
 • nenávidia samých seba a hovoria o potrebe potrestať sa
 • depresívne symptómy

Ak u niekoho spozoruješ niektorú z vyššie uvedených zmien v správaní, neznamená to, že si 100% ubližuje. Rovnako môže nastať aj situácia, že u svojho blízkeho, ktorý sa sebapoškodzuje sa neobjaví ani jedna zmena, či varovný signál.

Ako o tom hovoriť?

V skrate iba pár jednoduchých odporúčaní, ktoré by Ti mohli pomôcť vo chvíli, keď sa Ti chce niekto zdôveriť so svojimi pocitmi a ťažkosťami, s ktorými bojuje.

NÁJDI SI DOSTATOK ČASU – tento rozhovor môže trvať pár minút, ale aj pár hodín.

BEZ RUŠENÍ – nájdite si spoločne pokojné miesto, kde nebudete rušení, vypnite si zvuky na Vašich telefónoch, ktoré by mohli narušiť dôvernú atmosféru.

NEODSUDZUJTE – takéto priznanie môže aj v tebe vyvolať rôzne reakcie od šoku, smútku, zaskočenia, nepochopenia…je to prirodzená reakcia, ale skús sa na to pozerať ako na krok, ktorý vedie k pomoci a riešeniu a negativitu „nechaj za dverami“

ZVEDAVOSŤ – chceš vedieť viac, chceš tomu rozumieť…aj to je prirodzené, ale namiesto toho, aby si sa pýtal/a na rany, spôsoby ubližovania si a iné detaily sa opýtaj na to, čo prežíva, ako sa cíti, a čo potrebuje.

NESĽUBUJTE – môže nastať situácia, kedy Ťa teba bude blízky prosiť, aby si si to nechal/a pre seba. NESĽUBUJ TO, pretože ak by bol v ohrození života, je potrebné mu privolať pomoc.

POMOC – ponúkni tvoju blízkosť, podporu a aj spoločné hľadanie dostupnej odbornej pomoci.

POČÚVAJ – nepreberaj kontrolu a nechci všetko rýchlo vyriešiť, aj keď je normálne, že ak sa niekto, koho máme radi trápi, chceme mu rýchlo pomôcť. Počúvaj, čo hovorí a čo potrebuje, daj najavo, že sa tom môžete rozprávať kedykoľvek.

Veľmi dúfame, že niečo z našich typov a informácii z článku pomôže, keď je ťažko.
Ak by aj nie, určite sa ozvi na naše bezplatné nonstop linky pomoci – IPčko.sk, alebo 0800 500 333.

Zdroj: https://www.mentalhealth.org.uk/publications/truth-about-self-harm

IPčkovci