Od roku 2012 je hlavným cieľom IPčka, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových životných situáciách mali nonstop dostupnú anonymnú a bezplatnú odbornú prvú psychologickú a sociálnu pomoc a podporu.

Celú svoju energiu venujeme tomu, aby to tak bolo. A tak vznikla linka pomoci pre mladých ľudí IPčko.sk, kde získajú prijatie, podporu a profesionálny prístup od psychológov a sociálnych pracovníkov pri riešení poradenských a krízových situácií na chatovej a mailovej poradni.
Po nejakom čase sa pridala Dobrá linka, špecializovaná linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Poslednou, najmladšou je špecializovaná COVID-19 Krízová linka pomoci, ktorá poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu cez chat, mail, video a telefón pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19.
Psycho-sociálna pomoc je pre ľudí v ťažkostiach dostupná aj na webových stránkach: www.chcemsazabit.sk – web na pomoc pri suicidálnej kríze s možnosťou okamžitého kontaktu s odborníkmi. Práve cez tento webový portál sa k nám dostáva najviac ľudí, ktorí sa ocitnú na hranici života a smrti. Webový portál www.stalosato.sk je zameraný na pomoc pri sexuálnom násilí cez internet (kybergrooming) s možnosťou okamžitého kontaktu s odborníkmi.
Pomáhame aj mimo liniek pomoci IPčka, a to v ďalších projektoch, kde poskytujeme krízovú intervenciu a pomoc najmä pri akútnych životných situáciách a ťažkostiach.
Jedným z nich je projekt terénneho výjazdového tímu aktuálne v Bratislavskom a Trnavskom kraji – Krízový intervenčný tím IPčko, ktorý prichádza priamo za človekom v akútnej životnej kríze a k obetiam domáceho a sexuálneho násilia.
Špecifickou krízovou službou je „Káčko“, ktoré je k dispozícii anonymne ľuďom v akútnej životnej kríze a je založené na osobnom stretnutí  v kontaktnom mieste (sídle IPčka) s odborníkom z IPčka.

Ďalším naším počinom, na ktorý sme veľmi hrdí, je už od roku 2015 projekt Online terénnej práce, v ktorom skupina psychológov denne mapuje online priestor a intervenuje v uzatvorených skupinách na sociálnych sieťach a na streamovacích platformách. Zároveň vytvára pomáhajúci obsah s relevantnými informáciami a odkazmi na pomoc v témach duševného zdravia (články, vlogy, blogy, podcasty, live streamy, plagáty,…). 

Logo Online tereňákov

A práve o projekte Online terénnej práce Vám chceme dnes povedať viac.

Je „tichý“, málokto o ňom vie, je to mravenčia práca tímu psychológov z IPčka vo veľkom online prostredí, ale pritom je pre IPčko jedným z najdôležitejších projektov.
Online terénna práca je odborná pomoc, ktorú psychológovia z tohto špecializovaného tímu poskytujú mladým ľuďom v online priestore.
O projekte Online terénnej práce sme prvýkrát informovali už začiatkom roka 2016.
Tak ako sa bleskurýchlo rozvíja internet, sociálne siete a rôzne online platformy, tak rýchlo na nové trendy a potreby reagujú aj naši „Online tereňáci“.
Poďme pekne po poriadku a predstavme si to, čo sa v projekte Online terénnej práce každý deň realizuje, resp. ako vyzerá taký deň online terénneho pracovníka.
Varujeme Vás už teraz, je toho veľmi veľa, no je to veľmi zaujímavé, preto venujte ešte chvíľu svojho vzácneho času dočítaniu tohto článku 🙂

A práve o projekte Online terénnej práce Vám chceme dnes povedať viac.

DEŇ ONLINE TERÉNNEHO PRACOVNÍKA
Začíname asi takto….

1. MAPOVANE

Psychológovia denne „brázdia“ sociálne siete, diskusné fóra, streamovacie platformy a webové stránky. Takéto mapovanie nám pomáha nájsť príspevky a komunikácie, v ktorých sa objavujú rôzne otázky, ohrozujúce informácie alebo je v nich málo podpory, nedostatok pomáhajúceho obsahu a užitočných informácií. 

2. VYHĽADÁVANIE

Tento tím psychológov vyhľadáva rizikový obsah (články, príspevky, komentáre…), jednotlivcov aj komunity, v ktorých sa hovorí o niečom závažnom a náročnom. Veľmi im v tom pomáhajú rôzne nástroje, ktoré ponúkajú prehliadače a sociálne siete. Napríklad prostredníctvom zadávania kľúčových slov vedia byť rýchlo tam, kde je to potrebné. 

3. INTERVENCIE

Po tom, ako naši psychológovia zmapujú online prostredie a vyhľadajú príspevky, ktoré si vyžadujú odbornú pozornosť, prichádza „zásah“, v podobe intervencií prostredníctvom príspevkov, komentárov alebo priamej komunikácie. Intervencia nie je len zverejnenie jedného komentára, zahŕňa v sebe ďalšie kroky, ktoré vedú k jej ukončeniu. Na začiatku sa psychológovia dôkladne a precízne venujú príprave obsahu a forme intervencie, jej načasovaniu a ďalším reakciám na ňu. Online terénny pracovník sa vo svojej práci v online prostredí stretáva s rôznymi emóciami, príbehmi a náročnosťou situácií, ktorú ľudia na druhej strane prežívajú. Preto, každé jedno slovo citlivo vyberá a zvažuje. Pri tvorbe a uverejňovaní týchto príspevkov vystupuje 2 spôsobmi.
Tým prvým je, že do skupín vstupuje pod svojou vlastnou identitou, transparentným zverejnením svojej profesie a cieľa, pre ktorý do skupiny prichádza. Samozrejme, že to so sebou prináša výhody aj nevýhody. Tých nevýhod je našťastie menej, v našej praxi sme sa stretli najmä s tým, že ľudia potrebovali trochu čas na to, aby si online terénny pracovník získal ich dôveru, mali obavu z odsúdenia a z toho ako hovoriť o svojich problémoch otvorene. Medzi najväčšie výhody určite patrí to, že online terénny pracovník je k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc veľmi blízko a v prostredí, ktoré je prirodzené a vnímané ako bezpečné. Ďalšou výhodou je, že človek na druhej strane sa sám môže rozhodnúť, či s online terénnym pracovníkom – psychológom chce komunikovať. Aby sme nezabudli, ďalšou výhodou je, že takýto spôsob komunikácie môže odbúrať mýty, ktoré sa o psychológoch a psychiatroch šíria, môže to pomôcť k zníženiu strachu a k motivácii, odvahe a odhodlaniu skúsiť spoluprácu s odborníkom aj „face to face“.
Druhý spôsob, ktorým online terénny pracovník vystupuje v skupinách je anonymný a využíva tzv. AVATARA, cez ktorého komunikuje, prináša podporu, pomoc aj užitočné a relevantné informácie.
V našom projekte Online terénnej práce existuje 5 avatarov.
Každý je iný, majú osobitý štýl komunikácie, rozličné záujmy a skúsenosti.
Tí naši sú jednoducho SUPER.

Dovoľte, aby sme Vám ich predstavili.

AVATARI ONLINE TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV Z IPČKA

Kniho Moľka
Je veľmi šikovná, sčítaná a múdra dievčina. Medzi jej obľúbené knihy patrí odborná literatúra. Úplne najčastejšie siaha po tých, ktoré sa venujú psychológii. A o psychológii vie naozaj veľa, snaží sa pochopiť, ako fungujú medziľudské vzťahy a ako sa dá komunikovať s ľuďmi na internete, ako byť pre nich užitočný, poskytnúť im podporu a pomoc.
Inšpiratívna dievčina, čo poviete?

AVATAR Online tereňákov – KNIHO MOĽKA

Maťo Gerny
Maťo a.k.a. Čistý Čistič vie, čo znamená „dýchať čistý vzduch“. V jeho okolí je mnoho ľudí, ktorí sú drogovo závislí, no on sám sa drogám úspešne vyhýba. Je veľmi vnímavý. Vníma náročnosť toho, čo títo ľudia prežívajú, preto chce ľuďom v podobnej situácii pomôcť.
My Maťa obdivujeme, čo Vy?

AVATAR Online tereňákov – MAŤO GERNY

Turtle Hope
Je to už „dáma“ v rokoch. Milá a skúsená „korytnačka“. Vo svojom živote si prešla mnohými radosťami, no najmä ťažkosťami. Život sa s ňou nemaznal. Aj napriek tomu je plná nádeje a viery, že sa život nakoniec môže obrátiť k lepšiemu. Nádej ju sprevádza celým jej dlhým životom a pomohla jej prekonať životné skúšky. Preto sa o tieto svoje skúsenosti rada podelí s tými, ktorí sa ocitajú v podobnej situácii. Nemudruje, nepoúča, chce sa len podeliť.
Dávame pred ňou klobúk dole. Čo si o nej myslíte Vy?

AVATAR Online tereňákov – TURTLE HOPE

Patient Willow
Je to vylepšená – „vyhajpovaná“ verzia „bútľavej vŕby“, ktorej sa všetci ľudia zdôverujú so svojim starosťami, radosťami aj bolesťami. A čo ona? Ona si všetko a všetkých vypočuje a ešte k tomu všetkému je mimoriadne trpezlivá, prináša nové podnety, hľadá ďalšie možnosti, ktoré pomáhajú ľuďom rásť a posúvať sa vpred. Patient nemudruje, nedáva univerzálne rady…NIE, NIE. Ona sa vie veľmi dobre pýtať. Jej otázky prinášajú uvažovanie a nové možnosti.
Zaujala Vás?

AVATAR Online tereňákov – PATIENT WILLOW

Happy Soul
Celý menom Dušana Šťastná. A jej meno naozaj vystihuje to, aká je. Je veľmi radostná a pozitívna. Aj cez náročné situácie, ktoré v živote zažila sa na svet pozerá ako na dobré miesto. Hnevá ju, že sa veľa hovorí o tom, keď má človek problémy, ale málo o tom, ako žiť lepšie. Do rozhovoru s ľuďmi prináša podnety zamerané na sebarozvoj, ako aj na to, čo je v našich životoch dobré, a čo nás posúva ďalej.
No, čo na ňu poviete?

AVATAR Online tereňákov – HAPPY SOUL

S ktorým z nich by ste sa dali do reči???

To, že sú takí, akí sú, nie je náhoda.
Je za tým pojem „sociálna atmosféra“ a psychológ prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Prečo a ako vznikol pojem „sociálna atmosféra“

Psychológovia sa veľmi dlho snažili nájsť pojem, ktorý by zachytával to, čo sa prirodzene deje, keď sa staneme členom skupiny. Jediný pojem, ktorý by vyjadroval podmienky skupiny, kvalitu vzťahov, ktoré majú členovia medzi sebou, a ktoré majú k základnému cieľu alebo činnosti skupiny, ktorý by hovoril to, aké miesto má skupina v širšej spoločnosti a bol by zároveň aj rozhodujúcim faktorom toho, ako sa cítime, keď do tejto skupiny vstúpime.
Preto do psychológie vstúpil pojem „atmosféra“, ktorý sa spája s prírodnými charakteristikami prostredia. V psychológii sa môžeme na atmosféru pozerať v skupinách, davoch, masách ale najmä v malých skupinách ako je trieda alebo rodina, kde si vieme všimnúť, že každá táto skupina má svoje „ovzdušie“ svoju špecifickú atmosféru, ktorá možno nie je opakovateľná v žiadnej inej.
Ako si všimneme skupinovú atmosféru?
Skupinová atmosféra má podľa Kollárika (1990) tri roviny: celkovú sociálnu atmosféru, faktory sociálnej atmosféry a dimenzie sociálnej atmosféry. 

Obrázok: Roviny skupinovej atmosféry, Teodor Kollárik

Keď sa pozrieme na to, ako naša skupina, ktorú sme si vytvorili zapadá do spoločnosti, ako zapadá do nášho života, ako sú pre nás jej členovia dôležití a aké veci nám prináša, pozeráme sa na celkovú sociálnu atmosféru skupiny. Je to pocit, ktorý máme, keď do nej vstúpime. Je to naša vizitka, ktorú si všímajú ostatní, keď sa na nás pozerajú zvonku. Každá skupina je iná a aj jej atmosféra je neopakovateľná.
Čo však všetky skupiny spája sú dve základné veci: ľudia a činnosť.
Spoločnou charakteristikou všetkých skupín je, že ju tvoria ľudia, jednotlivci.
Každý z nich má vlastný osobný svet a pravdepodobne je súčasťou ďalších malých alebo veľkých skupín. To, čo tento človek prináša do skupiny, ako do nej zapadne, ako veľmi sa chce spojiť s ostatnými členmi, pomáhať im, rešpektovať ich a zaujímať sa o nich vyjadruje emocionálne-sociálny faktor. Vyjadruje tiež ako veľmi sme stotožnený s tým, čo je cieľom skupiny, prečo vznikla, aké sú jej úlohy. Činnostne – morálny faktor zasa hovorí o tom, ako sa jednotliví ľudia dohodli na spoločnej činnosti, ktorá ich ma doviesť k vytúženému cieľu. V online komunitách často vidíme, že cieľom ľudí je mať priestor, kde sa môžu vyrozprávať. Kde môžu zdieľať svoje zážitky, nájsť podporu a porozumenie, ktoré možno nenachádzajú vo svojom okolí. A to je cieľom skupiny. Preto, aby skupina existovala a napĺňala svoj cieľ je teda dôležité, aby sa každý jednotlivec aj zdôveril. Na to je potrebné vybudovať také prostredie, ktoré bude bezpečné a otvorené. Kde budú pravidlá, ktoré prispejú k tomu, že sa vyrozprávať chceme. V neposlednom rade je to aj zapájanie sa ostatných členov. Ich odpoveď, ich prijatie, ich zážitky, ktoré vytvárajú „dušu“ skupiny.       

Ako využívajú naši Online tereňáci sociálnu atmosféru pri svojej práci na internete? 

Každá skupina má sociálnu atmosféru, aj každá internetová skupina má sociálnu atmosféru. A dokonca každá internetová skupina má veľmi špecifickú sociálnu atmosféru.
Túto atmosféru môžeme hodnotiť.
A ak je táto atmosféra deštruktívna, vieme ju napraviť.
Tak, aby každá skupina, ktorá na internete vznikla spĺňala svoj základný cieľ, aby bola prospešná pre ľudí v nej a vytvárala priestor, kde sa môžu ľudia vyrozprávať, kde nájdu podporu, prijatie a osoby, ktoré tam pre nich budú v tých najťažších chvíľach.  

Online tereňáčky z IPčka

Dosť teórie…pokračujeme v „Dni Online terénneho pracovníka“. 

4. TVORBA POMÁHAJÚCEHO OBSAHU

Pýtate sa, čo to je ten pomáhajúci obsah?
Sú to podcasty, videá, vlogy, články, blogy, weby, heštegy, live streamy, plagáty, metodiky, v ktorých otvárame, približujeme a vysvetľujeme náročné témy, spracúvame rôzne fenomény online prostredia, ponúkame užitočné informácie a zbavujeme duševné ochorenia a ťažkosti stigmy.
Vypočujte si náš podcast „hmmm…podcast psychologickej poradne IPčko.sk“, pozrite si videá, vlogy a záznamy z live streamov na našom YouTube IPčko.sk, kliknite si na náš web stalosato.sk, ktorý vznikol, aby priniesol pomoc obetiam sexuálneho násilia a vydierania na internete, kde okrem pomoci nájdete aj kopec ďalších užitočných informácií v podobe článkov, videí, plagátov a metodických materiálov.

Ďalej pravideľne streamujeme na Twitchi, čo je aktuálne jedna z najrozšírenejších sociálnych sietí, platforiem, kde denne pozorujeme rizikový obsah, streamovanie samovrážd a snažíme sa zasahovať preventívne a samozrejme aj intervenovať ako experti na krízovú komunikáciu.
Niektoré záznamy si môžete pozrieť na našom Youtube.

Herný livestream na priblíženie sa komunite gamerov na Twitchi
Pozvánka na livestream na Twitchi z Instagramu IPčko

5. SIEŤ KONTAKTOV

Spoločnými silami vytvárame sieť kontaktov pomoci. Online terénni pracovníci zosumarizovali všetky dostupné kontakty na linky pomoci, psychológov, psychiatrov a centrá pomoci na Slovensku a vytvorili Mapu pomoci, kde si ten, kto potrebuje pomoc, môže jednoducho vyhľadať kontakt na odborníka vo svojom okolí. 
Mapu pomoci nájdete tu: https://ipcko.sk/mapa-pomoci/

6. SPOLUPRÁCE

IPčko a tím Online terénnej práce úzko spolupracuje s ďalšími organizáciami a aktérmi, ktorých spája rovnaký cieľ – bezpečnejší online priestor a dostupná pomoc. Či už sú to Youtuberi, influenceri, ale aj záchranné zložky, Polícia, DigiQ, projekt Buď Safe online od Avastu a mnoho ďalších.

7. VÝSKUM

Výskumnú činnosť v oblasti terénnej práce realizujeme prostredníctvom kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumov, tvorením odborných metodík, ale aj organizáciou a účasťou na slovenských aj zahraničných konferenciách.
Len za posledné obdobie sme sa výskumne venovali napríklad téme drogovej závislosti u mladých ľudí, kde psychológovia z projektu Online terénnej práce identifikovali 58 komunít na sociálnych sieťach, v ktorých komunikovali o drogách, dopyte, ponuke a alkohole. Ďalším výskumom, ktorému sme venovali svoju pozornosť je bezpečnosť mladých „Online vreckári“, ktorý sme uskutočnili v spolupráci s GAMO. Spolupracovali sme aj na  kontinuálnom prieskume SAV „Ako sa máte, Slovensko?“ v téme duševného zdravia mladých ľudí počas pandémie COVID-19. Ďalej sme sa podielali na prieskume Najslobodnejší… a ďalšie info môžete nájsť aj tu.
Konferencie sú skvelým miestom, kde môžeme prezentovať naše poznatky, skúsenosti a vedomosti a rovnako môžeme obohatiť naše poznatky a naučiť sa niečo nové. Preto sme sa aj za posledný rok zúčastnili niekoľkých vedeckých konferencií. Za všetky treba spomenúť medzinárodnú konferenciu Suicide Bereavement UK’s 9th International Conference, a napr. Konferenciu Českej asociácie streetworku.

8. KAMPANE

Tvorba kampaní je pre nás prostriedkom a cestou, ako šíriť myšlienku toho, že POMOC EXISTUJE a je ľahko dostupná pre všetkých, ktorí prežívajú náročné dni. Jednou z našich najstarších kampaní je náramková kampaň „Záleží na tebe!“. Vďaka nej nositelia tohto náramku môžu pomôcť šíriť posolstvo o tom, ako je každý z nás jedinečným, potrebným a nenahraditeľným kúskom obrovskej skladačky. Náramok je odkazom na odbornú a ľahko dostupnú pomoc. Náramok ZÁLEŽÍ NA TEBE! prináša záchranu života. Jeho úlohou je, aby mladým ľuďom každý deň pripomínal jedinečné a potrebné miesto na svete, ktoré nemôže nahradiť nikto iný. Mladí ľudia, ktorí sú ohrození samovražedným správaním veľmi často cítia, že sú neprijatí, sklamaní, zranení, akoby nemali kam patriť. Náš náramok má v sebe moc priniesť informácie o diskrétnej odbornej pomoci a zážitku nádeje a prijatia. Jeho hlavným posolstvom je, aby dlho nezostal na ruke toho, kto si ho kúpi, ale aby poputoval rýchlo k človeku, ktorý prežíva ťažkosti. No, fakt…nie je nič jednoduchšie, ako ho podať niekomu o kom viete, že sa trápi a povedať mu, že Vám na ňom záleží a preto mu ponúkate nonstop, anonymnú, bezplatnú a na pár klikov dostupnú pomoc.

Naozaj chceme byť pri mladých ľuďoch veľmi blízko, preto chodíme priamo tam, kde sú oni. Nápomocní sú nám influenceri, Youtuberi a TikTokeri, ktorí majú na mladých ľudí v dnešnej dobe výrazný vplyv. Sú ich idolmi, členmi komunít, otvárajú pred nimi citlivé miesta svojich životov a hľadajú pomoc. Vďaka kampaniam s týmito ľuďmi môžeme búrať mýty o duševnom zdraví, strhávať nálepky, ktoré sú ľuďom s duševnými ťažkosťami často dávané, hovoriť o tom, že vyhľadať pomoc je normálne, že pomoc tu je a dôležité je nezostávať so svojimi pocitmi osamote. Za všetky spomenieme napríklad kampaň Youtuberov a influencerov k téme online sexuálneho zneužívania a vydierania v rámci projektu STALOSATO.SK.

Kampaň, ktorou sme intenzívne žili v roku 2020 je neformálna nálepková kampaň #POMOCEXISTUJE #STOPSAMOVRAŽDÁM na elimináciu samovrážd na železniciach

9. SVOJPOMOCNÁ SKUPINA

Psychológovia z projektu vytvorili online svojpomocnú skupinu s názvom „Nevládzem žiť“, ktorej cieľom je ponúknuť ľuďom priestor, kde môžu slobodne, bez strachu z výsmechu, či nepochopenia hovoriť o svojich duševných ťažkostiach, ale aj o radostiach a úspechoch. Naša svojpomocná skupina vytvára bezpečný priestor pre všetkých, ktorí cítia, že sa potrebujú so svojimi ťažkosťami zdôveriť, ale aj pre tých, ktorí sa zatiaľ o svoj životný príbeh podeliť nerozhodli. 

Svojpomocná online komunita na Facebooku Nevládzem žiť

10. SME V STREHU

Premýšľame nad tým, čo je potrebné, čo sa v online prostredí deje, aké témy a trendy prichádzajú a ako na ne zareagujeme.
Ufff, sme na konci, teda, skoro 😉

Krátky sumár projektu Online terénnej práce na záver:
V rámci tohto projektu teda aktívne vyhľadávame skupiny mladých ľudí a jednotlivcov ohrozených sociálno-patologickými javmi na sociálnych sieťach a streamovacích platformách a ponúkame im neformálnym spôsobom odbornú pomoc a pomáhajúce informácie. Pôsobíme tak intervenčne, no najmä preventívne. To, čo v Online terénnom programe vytvárame (príspevky, komentáre a pomáhajúci obsah), má vplyv na celú komunitu.

Online terénni pracovníci zrealizovali v roku 2020 – 8 033 intervencií na sociálnych sieťach a streamovacích platformách.

Kto je u nás Online terénny pracovník?

Všetci naši online terénni pracovníci sú odborníci z oblasti psychológie, ktorí prešli trojkolovým výberovým procesom v nábore IPčka do projektu Online terénnej práce.
Ale to nám nestačí.
Online tereňáci u nás absolvujú odborné 360 hodinové akreditované vzdelávanie a odbornú stáž na chatovej poradni IPčko.sk.
V čom sa vzdelávajú?
Akreditovaný 150 hodinový výcvik –  Psychologicka a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu
Akreditovaný výcvik 60 hodín –  Online krízová intervencia
Akreditovaný výcvik 150 hodín –  Online terénna práca
Následne ich čaká práca v samotnom Online terénne, ktorú absolvujú pod odbornou supervíziou, samozrejmosťou je pre nás aj skupinová intervízna podpora a externá supervízia, v ktorej majú otvorený priestor na rozhovor, riešenie rôznych tém a zodpovedanie otázok, ktoré im dodajú istotu v ich odbornej práci, v pomáhaní a v podpore ľudí na druhej strane.
Okrem povinných vzdelávaní sa zúčastňujú aj na nepovinných, ktoré sa pre všetkých IPčkovcov pripravujú každý mesiac. Tieto vzdelávania sa dotýkajú rôznych tém a vyplývajú z potreby ľudí, ktorí píšu v rôznych uzatvorených skupinách alebo prichádzajú na linky pomoci IPčko.sk, Krízová linka pomoci a Dobrá linka. 
Kvalita, odbornosť a profesionalita je pre nás dôležitá, preto veľa energie investujeme práve do našich poradcov na všetkých linkách pomoci a vo všetkých projektoch. 

Metodická príručka Online tereňákov

Online terénni pracovníci vo svojej náročnej, ale krásnej a zmysluplnej práci postupujú podľa unikátného metodického materiálu „Online terénna práca – #metodickápríručka“, ktorý je efektívnym nástrojom na prípravu online terénnych pracovníkov pri pri poskytovaní podpory, pomoci, informácií a sprevádzania mladých ľudí v ťažkých životných situáciách, ktorí pomoc a informácie hľadajú na internete.

Toto všetko každý deň, s veľkou chuťou, odhodlaním, motiváciou a odbornosťou robí Zuzka, Nika, Lucka, Daniela, Johana, Dorota, Lea, Baška, Patrícia, Daniela, Veronika, Kristína, Marek, Katka, Lenka.

Fotka zo vzdelávania Online terénnych pracovníkov

Práca Online tereňákov je o príbehoch a každodennej snahe pomôcť tam, kde to najviac treba, kde ľudia najprirodzenejšie zdieľajú svoje pocity a príbehy.
Za všetky, aspoň jednu skúsenosť tereňáčky:
„Práve mi začala moja večerná služba. Začala som mapovať, čo sa deje v skupinách, ktorých som členkou. Po krátkom skrolovaní mi padol pohľad na príspevok a neverila som vlastným očiam. Fotografia lana pripraveného na ukončenie života so slovami, ktoré mrazia. Človek, ktorý ich písal, prežíval neskutočnú bolesť, ktorá ho sužovala už veľmi dlho. Bola čoraz intenzívnejšia až mu nedovolila vidieť iné riešenie, ako to, na ktoré sa chystal. Okamžite som rozklikla komentáre pod týmto príspevkom a bola som v šoku. „Kto to takto ukazuje, ten to neurobí.“, „Chceš iba pútať pozornosť“, „Neblbni, iní sú na tom ešte horšie.“ Toľko mýtov, nepravdivých tvrdení a necitlivosti. Ako avatar som začala s týmto človekom komunikovať. Môj spôsob komunikácie bol úplne odlišný, ako tie, ktoré tam boli. Aj preto som asi zaujala jeho pozornosť. Ako avatar môžem ponúknuť možnosť súkromnejšieho rozhovoru. Prijal ju. Písali sme si dlho, získala som si jeho dôveru a spoločne sme sa na to všetko začali pozerať inak. V spolupráci s našimi koordinátorkami a šéfom Marekom sme mu pomohli. Nájsť bezpečie, hovoriť o tom, čo prežíva, podporiť ho v tom, aby začal spolupracovať s ďalšími odborníkmi. Pre mňa to bolo neuveriteľne, zachránili sme mu život. Viete, čo bol najväčší zážitok pre neho? Že sa o neho niekto zaujímal, že ho nikto nesúdil, dal mu priestor na rozprávanie a počúvanie. To, čo ho priviedlo na hranicu života a smrti, povedal prvýkrát práve mne. Neskutočné a obdivuhodné. Tak len toľko, že je to výnimočné, čo nezažijete iba tak.“

Máme pred sebou veľa ďalšej práce, vďaka internetovému prostrediu asi nekonečno práce 😉, no v najbližších dňoch (7.4. – 14.4. 2021) sa na TikToku spustí super kampaň, ktorú sme vytvorili v spolupráci s TikTokermi – Pinkats, Odveci7, Bukkuk, Yuwac, postteenager, miska_hrinka7 a jej cieľom bude šíriť myšlienku, že POMOC EXISTUJE medzi mladými ľuďmi.
Viac času s mladými ľuďmi budeme tráviť aj na Discorde, kde im vytvoríme bezpečný priestor, v ktorom téma duševného zdravia NIE JE TABU.
Intenzívne začíname pracovať na ďalšej novej kampani v téme sexuálneho zneužívania a vydierania na internete #STOPONLINEGROOMING. 

Máme veľké sny a plány, všetko s cieľom byť naozaj blízko tam, kde ľudia potrebujú podporu a pomoc ONLINE TEREŇÁKOV.

Držte nám palce.

Fotka zo vzdelávania Online tereňáčok a tereňáka


ZDROJE:

Kollárik, T.(1990). Ku štúdiu sociálnej atmosféry v skupine. In Československá psychologie, vol. 34, no. 6, pp. 500-510. ISSN 0009-062X.

Kollárik, T. (2002). Sociálna psychológia práce. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2002. 192 s. ISBN 80-223-1791-4. 

MADRO, M., KOHÚTOVÁ, V., DÉRRER, P. (2018). Online terénna práca. Bratislava: IPčko, 2018. 51 s. ISBN: 978-80-971933-5-5.