Dnešný svet je tvorený obrázkami. Je ich mnoho v televízii, v časopisoch, na internete, v mobilných telefónoch. Stalo sa hitom fotiť všetkých a všetko. Často len tak bez rozmýšľania, vyberiem mobil, zapnem fotoaparát a fotím. Tak nejako k foteniu pristupovali aj mladí ľudia navštevujúci naše komunitné centrum Žirafa. Aj napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu žijú svoj aktívny teenagerský život, stretávajú sa, snívajú svoje sny. Jedného dňa počas rozhovorov ich napadlo: „Čo keby sme sa o fotografii a fotení dozvedeli viac.“ A od slov nebolo ďaleko k činom. Vďaka podpore z Iuventy cez program Mládež v akcii vznikol projekt „Mladí fotografi bez hraníc“. Do projektu sa okrem nich s chuťou zapojili aj mladí dobrovoľníci pôsobiaci v našom občianskom združení PERSONA.

Pod vedením skúseného fotografa Milana Lackoviča sa nádejní fotografi učia pracovať s fotoaparátom a ďalšou technikou, ktorú možno pri fotení využívať. Učia sa ako správne zachytiť okamihy života, ako dať fotke správny obsah, tvar a posolstvo. Pomocou počítačovej grafiky dokážu jednotlivé fotky dotvoriť a upraviť. Pretože sú to všetko mladí na prahu dospelosti a za rok dva opustia brány škôl, snažíme sa ich pripraviť na život vo svete dospelákov. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania a zážitkových aktivít sa učia ako komunikovať s verejnosťou, ako odprezentovať svoju prácu, ako rozvíjať svoj potenciál a talenty, ktorými sú obdarení.
Výsledkom ich doterajšej práce sú fotky zachytávajúce život a prírodu v meste Tvrdošín, portréty rodinných príslušníkov, priateľov a známych, vytvorené počas fotografických workshopov. Svoje obrázky, vnímanie sveta a estetické cítenie ukázali širokej verejnosti 1. júna. 2014 v rámci výstavy s názvom „Zrkadlenie“ v ART GALÉRII Schürger v Tvrdošíne.
Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať pani Anke Lenkovej, majiteľke súkromnej galérie, za možnosť zorganizovať výstavu na tak dôstojnom a nádhernom mieste, samospráve mesta Tvrdošín za poskytnutie priestorov MŠ, kde môžu mladí ľudia rozvíjať svoje talenty a všetkým podporovateľom za ich pomoc a povzbudenie.
Autor článku: Ivana Koňuchová