Občianske združenie IPčko som založil spolu s viacerými nadšencami pred viac ako štyrmi rokmi. Od jeho vzniku som bol jeho riaditeľom a od prvého dňa sa venujem spolu s ostatnými dobrovoľníkmi pomoci mladým ľuďom prostredníctvom online chatu, emailu, online terénnej práce a formou prevádzky nízkoprahového klubu. Za toto obdobie bolo poskytnutých viac ako 50 000 online poradenstiev, v klube našlo zázemie asi 550 mladých ľudí, 189 konzultantov (poradcov) absolvovalo spolu tisíce hodín vzdelávania, supervízií, tréningov… Mnohí z nich dnes majú vlastnú prax, pôsobia v školách, v detských domovoch, na univerzitách, v poradniach, v rôznych ďalších profesiách.

Ako občianske združenie bez dlhodobého stabilného partnera sa počas celého obdobia fungovania boríme s finančnými problémami. Aj napriek tomu, že som investoval do IPčka svoje vlastné zdroje a niekoľkoročnú dobrovoľnícku prácu, po dôkladnom prehodnotení svojho pôsobenia v pozícii riaditeľa otvorene priznávam, že som ako manažér pri riadení IPčka spravil mnoho manažérskych chýb.

V roku 2014 na základe prísľubu partnera, ktorým mala byť mestská časť, vznikol nízkoprahový klub uprostred najrušnejšej z bratislavských ulíc. Mladí tu prichádzajú za víkendovou zábavou a my sme chceli byť uprostred nich s pomocou odborníkov a alternatívou k víkendovým zábavám. Z partnerstva nakoniec nebolo nič, no spolu s ďalšími dobrovoľníkmi sme vytvorili na Obchodnej ulici unikátne bezpečné miesto pre tých, ktorí potrebovali pomoc. Nechceli sme zahodiť všetku našu námahu s prípravami klubu a chceli sme vyskúšať, čo to mladým v kríze prinesie. Klub UPside od začiatku navštevovali desiatky mladých nielen z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska. Nikdy sme reálne na jeho prevádzku peniaze nemali, veď platiť tisícový prenájom a ďalšie náklady spojené s prevádzkou je pre také malé združenie nepredstaviteľné. Všetci sme to vedeli, ale keď sme videli, aký má naša snaha obrovský dopad na životy našich klientov, nemohli sme skončiť. Nechceli sme to nechať. A tak sa nabaľovali ďalšie finančné problémy združenia.

Napriek všetkému sme UPside prevádzkovali a financovali takmer 19 mesiacov. Bolo to vďaka podpore darcov, donorov, no tieto peniaze nestačili. Veľa ľudí, ktorým na IPčku záležalo rovnako ako mne, dobrovoľne IPčku poskytli finančnú výpomoc vo forme pôžičky. Boli to najmä ľudia z môjho blízkeho okolia, ľudia z organizácie. A patrí im za to obrovské ďakujem, pretože aj vďaka tejto pomoci sa podarilo udržať fungovanie klubu i linky pomoci. Viem a priznávam, že tu som ako manažér IPčka zlyhal, neodhadol som finančné možnosti organizácie pri poskytovaní servisu tak klientom, ako aj dobrovoľníkom. Veril som totiž, že situáciu nejako zvládneme. Nevedel som jednoducho zanechať projekt, ktorý za taký krátky čas vďaka ľuďom, ktorí ho tvorili, dosiahol takú dobrú odbornú a profesionálnu úroveň. Mal som pocit, že zatvorením UPsidu položíme na lopatky aj klientov, ktorí k nám chodili a my sme im vytvorili útočisko.

Snaha pomáhať bola pre mňa akoby klapkami na očiach pred realitou, že na to finančne nemáme. V tomto roku sme nakoniec museli klub UPside zatvoriť, pretože situácia bola viac ako neúnosná. Výsledkom sú však dlhy, ktoré sú vyššie, ako je aktuálny príjem IPčka. Ich splácanie je preto aj napriek úsiliu postupné a v niektorých záväzkoch sme sa dostali aj do veľkého omeškania. Splácanie sťažuje aj komunikácia bývalých spolupracovníkov IPčka smerom k všetkým spolupracovníkom a podporovateľom organizácie. Pre mnohých sme sa stali nedôveryhodným partnerom. Spôsobuje to náročnejšie získavanie prostriedkov na vrátenie pôžičky, a brzdí poradňu, aby sa mohla naplno venovať práci s klientmi.

IPčko vzniklo ako projekt nadšených ľudí, ktorí prišli s jednoduchou inováciou. Výsledkom je mnoho mladých ľudí aj detí, ktorí našli podporu, pochopenie, pomoc, zázemie a mohli sa podeliť so svojimi problémami. Mnohým sme priamo zachránili život. Snažil som sa, ako som najlepšie vedel, aby tieto projekty mohlo IPčko ďalej rozvíjať, aby sa mohli poradcovia  a koordinátori vzdelávať a klienti dostali profesionálnu pomoc a podporu.

Často mi moji priatelia z iných organizácii, ktorí robia podobné projekty hovorili, že nesmieme urobiť žiadnu chybu, lebo ma to bude stáť krk. Priznávam, že tých chýb som urobil veľa a aj z tohto dôvodu som sa opakovane, najskôr 11.6.2016 a aj 25.11.2016 vzdal vedenia organizácie.

Uvedomujem si, že v aktuálnej situácii IPčko potrebuje ako riaditeľa krízového manažéra. Preto bolo v novembri vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa. Z interných zamestnancov alebo dobrovoľníkov IPčka momentálne nechce nikto pozíciu riaditeľa prevziať. Neprihlásil sa ani nikto nový. Aktívne oslovovanie a ponúkanie miesta schopným ľuďom zvonku sťažuje to, že platy v IPčku sú kryté účasťou na projektoch. Na pracovnú pozíciu, ktorá by obsahovala len manažment a vedenie organizácie, momentálne nemáme peniaze.

Verím, že sa nájde vhodný manažér, ktorý sa ujme výnimočného projektu, akým IPčko je a dostane ho do vyrovnaného finančného hospodárenia. Nezbavujem sa zodpovednosti za dlhy, do príchodu nového riaditeľa budem pokračovať v krokoch k vysporiadaniu dlhov a aj po jeho príchode sa budem riadiť jeho pokynmi.

Posledné mesiace sa v online aj offline priestore šíria informácie, ktoré situáciu okolo IPčka a mojej osoby dávajú do podoby hraničiacej s poškodzovaním dobrého mena a vykazujú znaky trestného činu. Okrem toho spôsoby, akými sa tieto informácie šíria, neprimerane a poškodzujúco atakujú aj ľudí, ktorí so záväzkami IPčka nemajú nič spoločné, a tak výrazným spôsobom negatívne ovplyvňujú aj ich životy.

V tejto súvislosti sme sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní.

Pri práci v neziskovom sektore sa stáva, že človek podľahne spasiteľskému syndrómu a chce zachrániť svet. Urobil som chyby v dobrej viere, že to robím v prospech iných a neuvedomoval som si, že svojím konaním môžem poškodiť to, čo sme v IPčku spolu vybudovali. Som viac pomáhajúci pracovník, psychológ ako manažér. To, čo ma na tejto práci baví, je priama práca s klientmi a dobrovoľníkmi (poradcami) IPčka. Robil som, čo som vedel. Svoje chyby otvorene priznávam. A všetkým poškodeným mojim správaním sa ospravedlňujem.

Verím, že IPčko bude mať nakoniec šťastný príbeh a dokáže pomôcť ešte tisícom mladých ľudí.

Mgr. Marek Madro

Aktualizácia 7.3.2017:
V IPčku došlo v posledných týždňoch k viacerým personálnym zmenám a organizačným opatreniam. Máme novú finančnú riaditeľku. K dnešnému dňu sa nám aj podarilo vyplatiť všetky dlhy voči bývalým kolegom. Poučili sme sa z nepríjemností a už sa to v budúcnosti nebude opakovať.

IPčko je fantastická, inovatívna organizácia, ktorá má veľký sen o tom, že ak budú mladí ľudia v našej krajine v situácii, že im bude ťažko, nájdu niekoho, s kým budú môcť úprimne o svojom prežívaní hovoriť. Ja aj moji kolegovia sme presvedčení, že naše kroky a projekty k tomuto cieľu jasne smerujú. Veľmi ma mrzí, že v minulosti došlo k rozhodnutiam, ktoré priniesli v konečnom dôsledku veľmi negatívne efekty.

Áno, spravil som aj ja chyby, kto je bez viny nech hodí kameňom. Mrzí hlavne, že sa tlak voči IPčku a hlavne voči mojej osobe sa stupňoval cez médiá namiesto priameho rokovania alebo aj externej mediácie, čo neviedlo ku konštruktívnemu riešeniu, ale naopak k ohrozeniu celého projektu. Našťa
stie sa tak nestalo.

Ďakujem však za lekciu a všetko čo sa stalo. Vieme, čo už nemáme robiť.

Ďakujem tiež za obrovskú podporu všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorú sme veľmi intenzívne v tomto období v IPčku zažívali. Aj vďaka tejto pomoci budeme môcť ešte viac a ešte kvalitnejšie pomáhať my mladým ľuďom v krízových situáciách.

Madro Marek

Aktualizácia 23.05.2017

Občianske združenie IPčko má nové vedenie