Denne sa na IPčko.sk so závažnými problémami zdôverí v priemere 30 mladých ľudí. Riešia rôzne osobnostné problémy a otázky ich budúceho životného smerovania. Píšu o svojich ťažkostiach doma v rodine. O konfliktoch s rodičmi a neraz aj medzi rodičmi. O problémoch vo vzťahoch či už partnerských alebo priateľských. Priznávajú sa so svojimi myšlienkami na smrť, ktoré pramenia z dlhodobých depresií a vnútornej prázdnoty. Odhaľujú svoje trpké spomienky na týranie alebo šikanu. Prezrádzajú nám svoje osobné poklesky, pády, drogové experimenty a alkoholové excesy. Píšu o svojom strachu z priberania, otvárajú témy sexuality, vlastnej identity a sebaprijatia.

Toto všetko ich stojí veľa námahy a prekonávania. Nepriznajú to len tak pred hocikým. Nie sú na to zrovna hrdí. No niekedy je na nich už toho dosť…

V každom treťom chate sa objavujú témy rodinných hádok, nezhôd rodičov, domáceho násilia, ku ktorému sa často pridáva aj alkoholizmus. A tak sa miesto, kde sa majú cítiť bezpečne, stáva zdrojom ich nešťastia a bolesti.

Neustále narastajú problémy mladých s drogami. Len počas letných prázdninových mesiacov sme zaznamenali 12 prípadov, v ktorých užívanie drog a s tým spojené závislosti vážne zasiahli do života nielen daného mladého človeka, ale aj do životov jeho okolia, rodiny či priateľov.

Za 1 mesiac sa najmenej v 6 chatoch objaví téma suicidality a sebapoškodzovania ako prostriedku vyrovnávania sa s problémami. Čoraz viac stúpa percento mladých ľudí, ktorí svoje trápenie a nepokoj redukujú zarezávaním do kože ostrými predmetmi. Stále častejšie narážajú na neschopnosť riešiť situácie inak než samovraždou.

V priebehu jedného dňa napíšu aspoň 5 mladí o svojich pocitoch samoty, vnútornej prázdnoty a smútku. V tomto veku sú zvlásť citliví na reakcie zo svojho okolia. Potrebujú niekam patriť, mať blízkych priateľov a niekoho, komu môžu veriť a spoľahnúť sa naňho.

Nenechajme nikoho samého v jeho najťažších chvíľach.

Dajte mladým šancu, aby sa mali VŽDY na koho obrátiť. A VŠADE tam, kde sa práve nachádzajú.

HLASUJTE za IPčko.sk v mobile

ĎAKUJEME