Máš rád/rada DOBROdružstvo?

IPčko hľadá DOBROdruhov!

Tak sa pridaj k našej družine!

IPčko Ti na známosť dáva, že dvere novým poradcom opäť otvára!

A ver, že u nás to nie je žiadna nuda!

Práve naopak- dvere do IPčka predstavujú svet mnohých DOBROdružstiev v online poradenstve, v životoch mladých, ktoré môžeš práve Ty nasmerovať k lepšiemu.

Navyše, máš pritom možnosť získať odborné skúsenosti v DOBROM kolektíve mladých psychológov či sociálnych pracovníkov.

Má odvážne srdce na pravom mieste. Nebojí sa vykročiť z vlastného pohodlia a ísť v ústrety rôznym životným príbehom mladých ľudí. Je vyzbrojený láskavosťou, otvorenosťou, chuťou neustále na sebe pracovať, akceptujúcim a priateľským prístupom.

Tentokrát ponúkame možnosť realizovať sa v jednej z oblasti dobrovoľníctva, v ktorej naše občianske združenie poskytuje pomoc mladým ľuďom a deťom v krízových situáciách. Pracujeme s nimi najmä vo virtuálnom priestore na našej internetovej poradni pre mladých IPčko.sk. Pristupujeme k nim profesionálne, ale hlavne ľudsky a s otvoreným srdcom. Práca poradcu nie je jednoduchá, no stojí za to. Denne sme svedkami, ako mladí vďaka našej práci zažívajú novú nádej a môžu naštartovať svoj život nanovo.

IPčkar je DOBROdruh, ochotný venovať svoj voľný čas mladým ľuďom v kríze. Prijíma bez odsúdenia a má priateľský prístup. Je motivovaný neustále na sebe pracovať, vzdelávať sa a rásť. Je otvorený konštruktívnej kritike. A je tímový hráč.
IPčkar pomáha mladým ľuďom prostredníctvom chatového poradenstva. Popri tom sa neustále učí, ako to robiť lepšie a efektívnejšie. Svoju prácu vykonáva doma v zhode s dobrovoľníckou zmluvou a etickým kódexom.

 • podmienkou je minimálne bakalárske vzdelanie v odboroch psychológia, sociálna práca alebo sociálne služby a poradenstvo
 • záujem o prácu s mládežou v prijímajúcej atmosfére
 • profesionálny prístup
 • ochota vzdelávať sa
 • schopnosť sebareflexie
 • empatia, trpezlivosť, otvorenosť
 • cit pre zodpovednosť
 • tímovosť a kolegialita
 • možnosť osobne sa zúčastňovať vzdelávaní a supervízii v Bratislave

Neopakovateľné skúsenosti, prax v poradenskej práci, podporujúci a priateľský tím ľudí, pravidelná supervízia, kvalitné vzdelávanie a certifikáty o úspešne absolvovaných vzdelávaniach.


Ako sa stať jedným z nás, DOBROdruhov v družine IPčka?


Ukáž nám svojho DOBROdružného ducha vo video eseji (za ktorú budeš mať body navyše oproti menej dobrodružnej písanej eseji v rozsahu min. A4) na tému:
DOBROdružstvo života: Ako ho žijem a ako v ňom DOBROdružne pomáham iným?

 • Doplňujúce otázky:
  Ako vnímaš DOBROdružstvo vo svojom živote a akým spôsobom ním vieš inšpirovať či pomôcť iným?
 • Ako by mal vyzerať ideálny DOBROdruh pomáhajúci mladým v online priestore? (jeho charakter, vlastnosti, postoje, vedomosti a zručnosti, prístup k človeku…)
 • Akým spôsobom by si ako poradca/ poradkyňa rád/a pomáhal/a mladým na ich ceste vedúcej k plnohodnotnému životnému DOBROdružstvu? (prístup, nástroje, ktoré by si využil/a)
 • Čo zo svojho životného DOBROdružstva by si rád/a ponúkol IPčku?
 • V čom by si sa rád/a zlepšoval/a a rástol/ rástla?
 • Z čoho máš obavy v DOBROdružnom svete online poradenstva na chate?

Vyplň prihlasovací formulár „Chcem sa prihlásiť“ a prilož k nemu svoju vypracovanú esej.
Prihlasovací formulár nájdeš na konci tejto stránky. Vyplniť ho musíš najneskôr do 31. mája.
S jeho vypĺňaním neotáľaj, čím skôr ho vyplníš, tým lepšie. 
Buď pripravený/á na ďalšie inštrukcie.

Nábor prebieha vo viacerých kolách. To znamená, že od nás môžeš najneskôr do 2.6. očakávať e-mail.

V ňom Ťa pozveme do druhého kola, ktoré bude obsahovať splnenie nejakej rýchlej „domácej úlohy.“

Nemusíš sa báť, všetky podrobnosti Ti vysvetlíme.

Pre istotu si občas skontroluj aj spam-folder vo svojej mailovej schránke či v ňom neskončil náš email. Nestáva sa to síce často, ale istota je istota.

Počkaj si na konečné rozhodnutie.

O tom, ako sme sa rozhodli, Ti dáme vedieť po skončení všetkých kôl náboru. Nábor plánujeme ukončiť 6. júna 2017. To znamená, že v tomto termíne budeme rozhodnutí o každom jednom prihlásenom človeku a každý už bude v tento deň vedieť, či bol prijatý alebo nie. V prípade, že budeš prijatý/á, tak Ti oznámime aj termíny akreditovaných vzdelávaní.

Ako si sa rozhodol/rozhodla?

Ak sa chceš pridať k poradcom na internetovej poradni, klikni na CHCEM SA PRIHLÁSIŤ nižšie a vyplň prihlasovací formulár.

Tešíme sa na TEBA.