Vyštudoval/a si psychológiu alebo sociálnu prácu, nazbieral/a nejaké praktické skúsenosti, no predsa len Ti niečo ešte chýba? 
Rozmýšľaš, ako by si k zmenám, ktoré sa vo svete pomáhajúcich profesii dejú, prispel/a? A zároveň Ti beží hlavou staré dobré “zmena začína od Teba?” 
Ako IN psychológ či psychologička na linkách pomoci v IPčku k zmene v pomáhaní iným prispeješ na 1000%! 

K dispozícii iným budeš totižto INovatívnym spôsobom na diaľku cez INternet (chat, e-mail, video ) či telefonický hovor!
Nestane sa z Teba len poradca či poradkyňa, ale vďaka nášmu akreditovanému INteraktívnemu výcviku aj krízový/á INtervent/ka
K ľuďom, ktorí nabrali odvahu požiadať o pomoc budeš pristupovať INkluzívne a samozrejme, našim veľmi INdividuálnym prístupom, ktorý dáme zažiť aj Tebe samému a samej! 
Okrem INtenzívneho vzdelávania (370h) Ťa čakajú INdividuálne aj skupinové INtervízie a supervízie a neustále INformácie o nových trendoch
150 zo 150 Tvojich (veríme, že) budúcich kolegýň a kolegov zároveň dodáva, že pôsobenie na našich linkách pomoci bolo a kontinuálne je pre ne a nich INšpiráciou nielen do ich vlastných zamestnaní, ale aj osobného života! 

Pozývame Ťa pridať sa k nám, do IPčka, ktoré okrem iných projektov zastrešuje linky – IPčko.sk, Krízovú linku pomoci a Dobrú linku. 

Len v prvom polroku roka 2021 sme uskutočnili 36 722 pomáhajúcich rozhovorov, pričom 1 336 z toho bolo s ľuďmi v akútnej suicidálnej kríze a 1 722 s ľuďmi ohrozovanými domácim či sexuálnym násilím. 
POMOHLI SME IM, keď sa cítili osamelo a zažívali strach, úzkosť, keď mali myšlienky na ukončenie svojho života, keď ich život zasiahla pandémia COVID-19 a prichádzali o svojich blízkych alebo sami bojovali s ochorením. 
Boli sme s tými, ktorých sužovala depresia, konflikty, prežívali ťažkosti v partnerských a priateľských vzťahov aj vtedy, keď sa u nich objavili duševné ťažkosti, stres a zažívali online sexuálne zneužívanie a vydieranie.
Okrem 36 722 príbehov, ktoré sme mali tú česť čítať a počuť, je tu ešte približne raz toľko tých, ktoré sme si nevypočuli. Také množstvo volaní o pomoc sme žiaľ, z kapacitných dôvodov, nedokázali prijať.  
Aj vďaka Tebe sa to môže zmeniť.
Ty sa môžeš zmeniť na INpsychológa či INpsychologičku, ktorý/á štartuje zmeny v životoch iných. 
Pridaj sa k nám, zbieraj skúsenosti z bezpečia domova a buď blízko tým, čo to najviac potrebujú, kdekoľvek! 

Ty ako budúci/a IN psychológ alebo psychologička nám môžeš pomôcť BYŤ TU pre stovky ďalších ľudí, ktorí ťa potrebujú na našich 3 linkách pomoci:
IPčko.sk v rámci chatového a e-mailového poradenstva
Dobrá linka v rámci chatového a e-mailového poradenstva
Krízová linka pomoci v rámci chatového, e-mailového, telefonického a video poradenstva. 
Po tom, čo absolvuješ adaptačné vzdelávanie v rámci všetkých uvedených foriem pomoci, by si mal/a byť pripravený/á pôsobiť na akejkoľvek uvedenej linke pomoci v IPčku.
Počas vzdelávania však o Tvojom ďalšom pôsobení budeme hovoriť a spoločne sa rozhodneme tak, aby bola Tvoja “finálna destinácia” (linka pomoci) Tvojmu srdcu aj profesionalite čo najbližšia. 

Kto môže byť IN psychológ/ psychologička? 
Ak máš vzdelanie zamerané na odbor PSYCHOLÓGIE, SOCIÁLNEJ PRÁCE a ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY a pred menom aspoň Mgr., tak to môžeš byť práve TY.

Čo IN PSYCHOLÓG /PSYCHOLOGIČKA v IPčku získa: 

 • akreditované vzdelávanie v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve (220 hod.) v rámci všetkých foriem pomoci, ktoré v IPčku poskytujeme (chatové, e-mailové,  telefonické a video poradenstvo)
 • akreditované vzdelávanie v krízovej INtervencii (150 hod.)
 • skúsenosti v práci s rozmanitým spektrom klientov, ktorých môžeš stretnúť v akomkoľvek zariadení poskytujúcom psychologickú a sociálnu pomoc 
 • uznávanú odbornú prax 
 • expertnú pravidelnú supervíziu a INtervíziu
 • konzultácie a sprevádzanie od seniorných kolegov
 • podporu a INšpiráciu od mladého a priateľského tímu odborníkov
 • perfektný pocit z dobrovoľníckej činnosti a najmä toho, že ľudia, s ktorými budeš v kontakte, sa vďaka rozhovoru s Tebou môžu posúvať ďalej 

Čo by mal PSYCHOLÓG /PSYCHOLOGIČKA s prívlastkom „IN“ mať?

 • odvahu prispôsobiť sa výzvam a INováciám v pomáhajúcich profesiách
 • chuť pomáhať ľuďom v rozličných životných situáciach
 • ešte väčšiu chuť makať na sebe
 • profesionálny prístup
 • schopnosť sebareflexie
 • otvorenosť a rešpekt voči ľuďom
 • láskavosť a toleranciu
 • INšpiráciu, o ktorú sa chceš podeliť
 • empatiu a trpezlivosť
 • zodpovednosť
 • priateľskosť a tímového ducha

Ako sa z Teba môže stať IN psychologička alebo psychológ?

Je to celkom jednoduché!
Celý proces sme Ti zhrnuli do niekoľkých krokov:

Vo video vizitke v rozsahu 3 – 5 minút nám povedz o tom, 

 • čo Ťa INšpiruje pomáhať druhým 
 • prečo zrovna v IPčku
 • čo zo seba (aké svoje schopnosti, vlastnosti, prístup) chceš tým, ktorí pomoc potrebujú, hrdo ponúknuť
 • aké skúsenosti v psychológii a psychoterapii/ sociálnej práci a poradenstve si získal/a (ak si si sám/sama prešiel/ prešla psychoterapiou, tiež sa to ráta)
 • pred čím máš v “IPčkovaní” rešpekt

Vyplň tento prihlasovací formulár (klikni sem)
Nezabudni k nemu priložiť natočenú video vizitku. 
S jeho vyplnením si nedávaj na čas, čím skôr nám ho odošleš, tým lepšie.
Posledný deň však na to máš 24. septembra 2021.  

Buď pripravený/á na ďalšie inštrukcie. 
Výber nových dobrovoľníckych poradcov a poradkýň prebieha vo viacerých kolách. 
To znamená, že od nás môžeš najneskôr 25. septembra 2021 očakávať e-mail, v ktorom Ťa pozveme do ďalšieho kola.  To bude pozostávať zo splnenia “rýchlej domácej úlohy” (čas na jej splnenie budeš mať do 26. septembra 24:00), ktorej podrobnosti Ti vysvetlíme v e-maile.
Pre istotu si občas skontroluj zložku “spam” vo svojej e-mailovej schránke. Naše e-maily tam zvyčajne nezablúdia, ale nikdy nevieš.

Počkaj si na rozhodnutie, ktorým Ťa informujeme, či sa staneš IN psychologičkou či psychológom v IPčku. 
O našom rozhodnutí Ti dáme vedieť po skončení všetkých kôl náboru. Malo by to byť najneskôr 3. októbra 2021. V tomto termíne už budeme rozhodnutí, kto posilní náš tím a aj Ty sa dozvieš, či sme Ťa prijali alebo nie. V prípade, že sa staneš jedným/jednou z nás, pošleme Ti inštrukcie týkajúce sa adaptačného vzdelávania, ktoré u nás absolvuješ.
Prvé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 9. októbra 2021, v prípade priaznivej epidimiologickej situácie naživo v našom sídle v Bratislave.  

Posledná otázka:
Chceš byť IN psychológ alebo psychologička a byť tu pre druhých?

Ak je Tvoja odpoveď „ÁNO“, prihlás sa.
POĎ DO TOHO! 
BUĎ IN psychológ/ psychologička, pretože Tvoje „IN“ ľudia v psychických ťažkostiach potrebujú!