Nie sme fyzici a fyzičky, nemáme veľké laboratória, biele plášte a neštiepime jadrá atómov. 

Sme psychológovia a psychologičky z IPčka bez bielych plášťov, ktorých pracovňou sú nonstop dostupné, bezplatné a anonymné linky pomoci a krízové služby a nazeráme do jadra duše ľudí, ktorí u nás hľadajú pomoc. 

Už viac ako 11 rokov makáme na tom, aby DUŠEVNÉ ZDRAVIE na Slovensku nebolo tabu. Aby sme sa oň zaujímali, starali, aby sa duša každého z nás mala aspoň dobre (keď už nie na výbornú) 🙂 

O duševnom zdraví nehovoríme do vetra, ale prinášame konkrétnu pomoc.

Chceme, aby dostupnosť našich služieb, bezpečie a prijatie vytvorili „magnetické pole pomoci“, ktoré pritiahne ľudí s duševnými trápeniami k pomoci ako magnet.

V prvom polroku 2023 sme nazreli do jadra duše takmer 97 000x. 

Nepotrebujeme náročné vzorce, mocniny, odmocniny, vektory, zákony, rovnice (to necháme kolegom fyzikom a fyzičkám), aby sme vám priblížili taký „priemerný“ deň na IPčku.   

Vyzerá napríklad takto:

 • 85x za deň niekto spomenul, že sa cíti osamelo 
 • 53x za deň sa objavili slová „stres“ alebo „tlak“ 
 • 52x za deň nám niekto povedal, že má myšlienky na ukončenie života 
 • 33x za deň sa dozvedeli, že niekto na zvládnutie svojich bolestí a ťažkostí využíva sebapoškodzovanie
 • 33x za deň nám hovorili mladí ľudia o svojich rovesníckych vzťahoch 
 • 28x za deň sme komunikovali o úzkosti
 • 27x za deň sme riešili partnerské a rodinné vzťahy
 • 24x za deň niekto spomenul tému konfliktov 
 • 21x za deň sme sa venovali témam fenoménov internetu
 • 20x za deň sme spoločne riešili školu a školské prostredie
 • 10x za deň sme boli blízko ľuďom, ktorí chceli ukončiť svoj život 

V IPčku je nás aktuálne viac ako 120, no na to, aby sme svoju misiu pomoci napĺňali k spokojnosti nás aj ľudí v trápení, potrebujeme ďalšie psychologické posily. 

AKTUÁLNE HĽADÁME JADROVÝCH PSYCHIKOV A JADROVÉ PSYCHIČKY.

Sme tu, aby mal každý priestor, kde môže hovoriť úprimne a otvorene o svojich ťažkostiach a dostane odbornú a citlivú pomoc.

Buď takou pomocou  aj ty.
Staň sa dobrovoľníckym jadrovým psychikom a psychičkou v IPčku.

A my ti, samozrejme,  na oplátku POMÔŽEME TIEŽ 😉 

KTO SÚ JADROVÍ PSYCHICI A PSYCHIČKY?

JADROVÝ PSYCHIK A PSYCHIČKA je:

 • odborník a odborníčka s túžbou byť blízko ľuďom, ktorých práve bolí duša, 
 • má minimálne bakalársky diplom v odbore psychológia alebo sociálna práca
 • človek, ktorý venuje svoj cenný čas ľuďom, ktorých nepozná a chce im byť blízko, 
 • ochotný/á mať pripravené 2 uši na počúvanie a 1 ústa na vyjadrenie podpory, pomoci a úcty,
 • pripravený/á vzdelávať sa, rásť a starať sa o svoju dušu,
 • autentický/á a „nie je robot“ :),
 • odhodlaný/á vystúpiť zo svojej zóny komfortu, 

JADROVÝ PSYCHIK A PSYCHIČKA u nás môže získať:

 • akreditované vzdelávanie v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve (220 hod.) v rámci všetkých foriem pomoci, ktoré v IPčku poskytujeme (chatové, e-mailové,  telefonické a video poradenstvo)
 • akreditované vzdelávanie v krízovej intervencii (150 hod.)
 • skúsenosti v práci s rozmanitým spektrom klientov
 • uznávanú odbornú prax 
 • expertnú pravidelnú supervíziu a intervíziu
 • konzultácie a sprevádzanie od seniorných kolegov
 • podporu a inšpiráciu od mladého a priateľského tímu odborníkov
 • perfektný pocit z dobrovoľníckej činnosti a najmä toho, že ľudia, s ktorými budeš v kontakte, sa vďaka rozhovoru s Tebou môžu posúvať ďalej 

V IPčku ti budeme pomocou počas celého tvojho pôsobenia u nás, avšak na začiatku ešte intenzívnejšie. Počas prvých troch mesiacov absolvuješ adaptačné vzdelávanie v rámci všetkých uvedených foriem pomoci, by si mal/a byť pripravený/á pôsobiť na akejkoľvek uvedenej linke pomoci v IPčku. 

Počas vzdelávania však o tvojom ďalšom pôsobení budeme hovoriť a spoločne sa rozhodneme tak, aby bola tvoja “finálna destinácia” (linka pomoci, či už cez chat, e-mail, telefón, video) tvojmu srdcu aj profesionalite čo najbližšia.

Vo video vizitke v rozsahu 3 – 5 minút nám povedz o tom, 

 • čo Ťa inšpiruje byť jadrovým psychikom/psychičkou pre iných zrovna v IPčku 
 • čo zo seba (aké svoje schopnosti, vlastnosti, prístup) chceš tým, ktorí pomoc potrebujú, hrdo ponúknuť
 • aké skúsenosti v psychológii a psychoterapii/ sociálnej práci a poradenstve si získal/a (ak si si sám/sama prešiel/ prešla psychoterapiou, tiež sa to ráta)
 • pred čím máš v IPčku rešpekt

FORMULÁR

Nezabudni k nemu priložiť natočenú video vizitku. 
S jeho vyplnením si nedávaj na čas, čím skôr nám ho odošleš, tým lepšie. 
Posledný deň však na to máš 29. septembra 2023 do 24:00

Buď pripravený/á na ďalšie inštrukcie. 

Výber nových dobrovoľníckych poradcov a poradkýň prebieha vo viacerých kolách. 

To znamená, že od nás môžeš ešte 30. septembra 2023 očakávať e-mail, v ktorom ťa pozveme do ďalšieho kola.  To bude pozostávať zo splnenia “rýchlej domácej úlohy” (čas na jej splnenie budeš mať do 1. októbra do 24:00), ktorej podrobnosti ti vysvetlíme v e-maile. 

Pre istotu si občas skontroluj zložku “spam” vo svojej e-mailovej schránke. Naše e-maily tam zvyčajne nezablúdia, ale nikdy nevieš.

Počkaj si na rozhodnutie, ktorým Ťa informujeme, či sa staneš JADROVÝM PSYCHIKOM a PSYCHIČKOU v IPčku. 

O našom rozhodnutí ti dáme vedieť po skončení všetkých kôl náboru. Malo by to byť najneskôr v 3. októbra 2023. V tomto termíne už budeme rozhodnutí, kto bude posilou pre náš tím a najmä pre tých, ktorí nás potrebujú aj ty sa dozvieš, či sme ťa prijali alebo nie. V prípade, že sa staneš jedným/jednou z nás, pošleme ti inštrukcie týkajúce sa adaptačného vzdelávania, ktoré u nás absolvuješ. 

Prvé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční v nedeľu 8. októbra 2023  naživo v našom sídle v Bratislave – Na vŕšku 6.

Druhé vzdelávacie stretnutie by malo prebehnúť v sobotu 14. októbra 2023 V Bratislave.

Tak, chceš byť jadrovým psychikom a psychičkou v IPčku? 

Ak je Tvoja odpoveď „ÁNO“, poď s nami do toho a prihlás sa

Viac ako 120 IPčkovcov sa teší na to, ako budete spolu nazerať do jadra ľudskej duše. 

Vzdelávanie je podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.