Už sa pomerne veľa popísalo o tom, ako pandémia korona vírusu „zahrala do karát“ domácemu násiliu. Ženy, deti a mladí ľudia zostali zo dňa na deň doma, v nepretržitom kontakte s človekom, ktorý im fyzicky, psychicky alebo sexuálne ubližuje, bez možnosti uniknúť.

V marci, keď to celé vypuklo, nás kontaktovalo 3 038 detí a mladých ľudí, ktorí potrebovali pomoc cez chat a 1 009 cez e-mail. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje trojnásobný nárast žiadostí o pomoc. Kontakty s témou domáceho násilia stúpli z približne 13% v minulom roku a prvých mesiacoch tohto roka až na 32,5% len za marec. Po vyhlásení prvých opatrení sme zaznamenali päťnásobný počet žiadostí o pomoc v tejto téme. Bolo to naozaj mimoriadne náročné, mladí ľudia a ženy sa ocitli v kríze, keď prišli o istoty a možnosti vymaniť sa aspoň na pár hodín z tejto situácie. Zrazu všetci zostali doma, žiadna škola ani práca. 

My sme na našich online linkách pomoci (IPčko.sk, Dobrá linka a Krízová linka pomoci) zaznamenali nárast žiadostí o pomoc, pričom telefonické linky dôvery hlásili nižší počet kontaktov. Prečo tomu bolo tak, keď situácia s domácim násilím počas karantény eskalovala?  Odpoveď na otázku je pomerne jednoduchá. Obete, ktoré zažívali tieto náročné momenty a nechceli v nich zostávať sami, vyhľadávali tzv. „tichú pomoc“, pri ktorej sa cítili bezpečnejšie a diskrétnejšie, čo im poskytoval práve chat a mail. Napriek tomu cca 10% z nich hovorilo o obavách, ktoré súvisia s väčšou pravdepodobnosťou odhalenia ich volaní o pomoc, keď je/bol agresor doma. Okrem nárastu kontaktov s témou domáceho násilia sa na nás ľudia obracali (a obracajú) aj s ďalšími témami, ktoré priniesol COVID-19. Ide najmä o nezvládanie izolácie, strach z karantény, stres a obavy zo straty zamestnania a finančnej krízy, suicidálne tendencie v dôsledku pandémie a podobne. Aj keď všetci naši poradcovia na začiatku svojej IPčkovskej kariéry absolvujú rozsiahle akreditované vzdelávanie, rozhodli sme sa doplniť a rozšíriť ich balík vedomostí. Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska sme pre nich mohli pripraviť online vzdelávanie v oblasti manažmentu stresu a rozšírili ich odborné informácie o krízovej intervencii v takto špecifickej, novej a nepoznanej situácii, ktorou pandémia COVID-19 je.

Komunikovať s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sa ocitli v kríze a zažívajú domáce násilie nie je jednoduché. Vyžaduje si to odbornosť, komunikačné zručnosti a skúsenosti. Náročné témy a príbehy, ktorých súčasťou sa stávajú, môžu v poradcoch vyvolávať rôzne emócie, pochybnosti, dokonca aj etické dilemy. Preto v IPčku dbáme o maximálnu starostlivosť o našich poradcov, ktorá je im poskytovaná pravidelnými expertnými supervíziami a intervíziami. V rámci projektu „Pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí zažívajú domáce násilie v online priestore počas pandémie COVID-19“ sme našim poradcom zabezpečili skupinovú supervíziu s uznávanou českou supervízorkou Mgr. Bohunkou Horskou, ktorá dlhodobo pôsobí na Modrej linke. Každý poradca absolvoval individuálnu intervíziu s vedúcou chatovej poradne IPčko.sk Mgr. Dominikou Rajznerovou.

Bol to pre nich priestor, kde mohli riešiť svoje dilemy, otázky, ťažkosti, ale aj radosti. Každý z nich dostal spätnú väzbu na svoju prácu, zhodnotil svoje silné stránky a stanovil si ciele na ďalšie obdobie.

Zatvorené školy, povinná, dobrovoľná aj nedobrovoľná karanténa zatvorila ľudí doma. Život bežných dní sa úplne vytratil a museli sme si zvykať na niečo úplné nové. V tejto situácii sme sa ocitli všetci odrazu, z každej strany sa na nás rútili informácie o korone a „valcovalo“ nás to takmer 24 hodín denne.

Výsledkom boli pocity strachu, obáv, strata istoty, stres, úzkosť a mnoho ďalšieho. Našou snahou bolo byť týmto ľuďom ešte viac nablízku, poskytnúť im oporu, vyplniť im aspoň časť dňa a priviesť ich na iné myšlienky. Preto sme pravidelne streamovali na sociálnej sieti Twitch, na našom kanály IPčko.sk v sérii „Opýtaj sa psychológa“, kde sme vytvorili priestor na otázky a odpovede.

Do live streamov sme si pozývali našich poradcov aj hostí „zvonku“. Hovorili sme o pandémii korona vírusu, diskutovali sme o tom, ako túto situáciu zvládnuť, venovali sme sa aj téme zdravotného znevýhodnenia a pre divákov sme si pripravili rôzne súťaže a hry.

Záznamy z live streamov sú k dispozícii na YouTube, aby bol pomáhajúci obsah kedykoľvek dostupný. Streamy, ktoré vznikli vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska doposiaľ videlo viac ako 2 000 ľudí.

Výhodou online linky dôvery je aj to, že v čase, keď sa všetko kvôli vírusu zatváralo a ľudia sa stránili jeden druhého, my sme mohli byť naplno k dispozícii. Naši poradcovia poskytovali odborné psychologické poradenstvo 24 hodín denne. Počas doby trvania projektu (5 mesiacov) nás kontaktovalo viac ako 8 524 ľudí cez chat a 2 566 cez e-mail. Je to nárast o 91% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Téma domáceho násilia sa vyskytla 1 174 krát, čo predstavuje takmer 11%.

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom, sme mohli počas prvej vlny pandémie korona vírusu nepretržito poskytovať odborné psychologické poradenstvo a podporu deťom a mladým ľuďom, ktorí zažívajú domáce násilie.