Psychológovia z IPčka, členovia Krízového intervenčného tímu IPčko, pôsobia od vypuknutia vojny na Ukrajine na hraničných priechodoch Slovenska a Ukrajiny – Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemence a vo Veľkokapacitnom centre v Michalovciach a v hotspote Košice ako odborná psychologická pomoc a podpora pre ľudí, ktorí v dôsledku vojnového konfliktu odchádzajú z Ukrajiny. 

Odborníci z IPčka zabezpečujú kompletnú psychosociálnu pomoc a krízovú intervenciu pre ľudí z Ukrajiny všetkých vekových kategórií, ktorí prežívajú náročné situácie. Prichádzajú do novej bezpečnej krajiny, ale zároveň prežívajú mimoriadnu neistotu, strach a paniku. 

Psychosociálnu pomoc a podporu poskytujeme aj humanitárnym pracovníkom, dobrovoľníkom, tlmočníkom a záchranným zložkám.
Sme tam pre všetkých, ktorí nás potrebujú.

V psychosociálnych zázemiach, ktoré sme vytvorili na jednotlivých hraničných priechodoch a v hotspotoch poskytujeme poradenstvo, psychosociálnu podporu, psychoedukáciu, krízovú intervenciu, manažment stresu pre deti aj dospelých, ktorí sú vystavení značnej miere stresu a traume. Využívame rôzne metódy na zvládanie emocionálne náročných situácií pre rôzne vekové kategórie, v ktoých Vás radi zaškolíme. 

Deti a mladí ľudia majú v psychosociálnych zázemiach vytvorený bezpečný priestor na odpočinok, hru a aktivity zamerané na rôzne vekové kategórie (hračky, stavebnice, spoločenské hry, virtuálnu realitu). 
V rámci psychosociálnej pomoci máme k dispozícii pomáhajúce materiály (letáky, pomáhajúce brožúry) s technikami zvládania emocionálne náročných situácií v ukrajinskom jazyku a dištančnú pomoc pre ľudí z Ukrajiny poskytujeme aj pomocou špecializovanej novovzniknutej Krízovej linky pomoci v ukrajinskom jazyku (0800 500 888). 

Hlavným cieľom psychologickej pomoci na hraniciach je ventilácia nahromadených emócií v bezpečnom prostredí a za prítomnosti psychológov, stabilizácia emócií, posilnenie zvládacích mechanizmov a zdrojov, sprevádzanie, podpora a plánovanie najbližších krokov. 

Od vypuknutia vojny sme poskytli tvárou v tvár viac ako 60tisíc služieb psychologickej pomoci, odborných krízových intervencií, poradenstiev a rozhovorov. 

Chceme v tom pokračovať a byť blízko ľuďom aj v najbližších dňoch, preto HĽADÁME PSYCHOLÓGOV A PSYCHOLOGIČKY NA HRANICE

IPčko sa aktuálne pripravuje na druhú migračnú vlnu v zmysle procesov, ktoré boli schválené Krízovým štábom SR v Kontingenčnom pláne Slovenskej republiky pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenska. Kontingenčný plán je nastavený na niekoľko fáz, ktoré budú aktivované v závislosti od počtu osôb utekajúcich z Ukrajiny. Tento plán pre odídenca končí spolu s ukončením jeho núdzového ubytovania, pričom plynule vstupuje do integračného procesu. Dôležitou súčasťou plánu je pripravované podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a mimovládnymi organizáciami, ktoré bolo vypracované v gescii Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorého súčasťou je aj IPčko. 

Máte chuť začať pracovať na plný (možný je aj čiastočný) pracovný pomer v IPčku?
Chcete byť súčasťou pomoci ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou?

Ak ste odpovedali „ÁNO“, pridajte sa.

Čo PSYCHOLÓG /PSYCHOLOGIČKA v IPčku získa: 

 • veľmi zaujímavú pracovnú skúsenosť pri historických udalostiach
 • trvalý pracovný pomer (hrubá mzda 1100EUR mesačne s ďalšími finančnými príplatkami a odmenami), pracovný pomer bude uzatvorený na začiatok na obdobie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia)
 • odborný intenzívny výcvik ku poskytovaniu krízovej intervencie a psychosociálnej podpore pre ľudí v kontexte vojnovej situácie na hraniciach
 • skúsenosti v práci s rozmanitým spektrom klientov
 • skúsenosť zo spolupráce s tlmočníkmi
 • uznávanú odbornú prax 
 • ďalšie špecializované odborné výcviky a vzdelávania
 • expertnú pravidelnú supervíziu a intervíziu
 • konzultácie a sprevádzanie od seniorných kolegov
 • podporu a inšpiráciu od tímu IPčkovských odborníkov
 • perfektný pocit z toho, že ľudia, s ktorými budete v kontakte, sa vďaka rozhovoru s vami môžu posúvať ďalej
 • technickú, mobilnú a ďalšiu podporu na výkon dobrej práce
 • skúsenosti zo spolupráce so záchrannými zložkami

Čo by mal PSYCHOLÓG A PSYCHOLOGIČKA NA HRANICIACH mať?

 • odvahu prispôsobiť sa výzvam a inováciám v pomáhajúcich profesiách
 • chuť pomáhať ľuďom v rozličných životných situáciach
 • ešte väčšiu chuť makať na sebe
 • profesionálny prístup
 • schopnosť sebareflexie
 • otvorenosť a rešpekt voči ľuďom
 • láskavosť a toleranciu
 • inšpiráciu, o ktorú sa chceš podeliť
 • empatiu a trpezlivosť
 • zodpovednosť
 • priateľskosť a tímového ducha

Prioritne hľadáme odborníkov z Košického a Prešovského kraja, ale vítaní sú aj odborníci z ďalších slovenských krajov, pre ktorých vieme počas služieb zabezpečiť ubytovanie a dopravu. 

Na hraniciach sa pracuje veľmi intenzívne, psychologická služba bude podľa predpokladov fungovať nonstop, podľa aktuálnej situácie prispôsobíme fungovanie v službách.
Všetko závisí od aktuálnej situácie, dnes napríklad fungujeme od 08,00 do 20,00 hod.

Ako sa z Vás môže stať PSYCHOLÓG A PSYCHOLOGIČKA NA HRANICIACH?

Je to celkom jednoduché!

Celý proces sme zhrnuli do niekoľkých krokov:

 1. krok – Vo video vizitke v rozsahu 3 – 5 minút nám povedzte o tom, 
 • čo Vás inšpiruje pomáhať druhým 
 • prečo zrovna v IPčku a prečo práve na hraniciach
 • čo zo seba (aké schopnosti, vlastnosti, prístup) chcete tým, ktorí pomoc potrebujú, hrdo ponúknuť
 • aké skúsenosti v psychológii a psychoterapii/ sociálnej práci a poradenstve ste získal/i 
 • pred čím máte v ponúkanej práci rešpekt.

2. krok – Vyplňte tento prihlasovací formulár

Nezabudnite k nemu priložiť natočenú video vizitku. 

S jeho vyplnením si nedávajte na čas, čím skôr nám ho odošlete, tým lepšie. Vyhodnocovať prihlášky budeme aj priebežne.

Posledný deň však na to máte 27.11.2022 

3. krok

Buďte pripravený/á na ďalšie informácie a inštrukcie. 
Pre istotu si občas skontrolujte “spam” vo svojej e-mailovej schránke. Naše e-maily tam zvyčajne nezablúdia, ale nikdy neviete.
Počkajte si na rozhodnutie, ktorým Vás informujeme, či sa stanete statočnou psychologičkou či psychológom v IPčku. 

O našom rozhodnutí Vám dáme vedieť najneskôr 29.11.2022
V tomto termíne už budeme rozhodnutí, kto posilní náš tím.

V prípade, že sa stanete jedným/jednou z nás, pošleme Vám inštrukcie týkajúce sa vzdelávania, ktoré absolvujete a ďalších krokov, aby ste boli IPčko. 

Posledná otázka:
Chcete patriť medzi PSYCHLÓGOV A PSYCHOLOGIČKY NA HRANICIACH a byť tu pre druhých?
Ak je Vaša odpoveď „ÁNO“, prihláste sa.

POĎTE DO TOHO! 

P.S. Ak potrebujete zodpovedať nejaké ďalšie otázky, napíšte email na ipcko@ipcko.sk a do predmetu dajte “Psychológovia na hraniciach”.