Nové technológie zmenili život takmer celej spoločnosti.
Viete si dnes predstaviť život bez mobilov, počítačov, internetu a wifi na každom kroku?
Pre mnohých z nás je už prirodzené komunikovať cez e-maily či sociálne siete, informácie nehľadať v knihách, ale na internete alebo nakupovať cez e-shopy.

Všetko potrebné info chceme mať teraz hneď a v pohodlí domova. Aj tento blog pravdepodobne čítate na internete namiesto toho, aby som Vám ho poslala do schránky.

V tomto týždni sa stretávajú dva, pre moderné technológie, významné dni.

6.február nás vyzýval k odloženiu svojho „verného kamaráta“ v rámci Dňa bez mobilu.

9. februára nás čaká Deň bezpečného internetu.


Mali by sme sa moderných technológií vzdať?
Mali by sa ich vzdať naše deti?
Sú pre nich nebezpečné?

Tieto otázky si možno kladú viacerí z nás.
Deťom, mladým, ale dokonca aj nám, dospelým môže v online svete hroziť riziko, ak sa v ňom nevieme orientovať a chrániť samých seba.
Dovoľte mi však malé prirovnanie.
Predstavte si mladého človeka, ktorý celý svoj mladý život prežil v jednej dedine. Poznal susedov, vedel, kde sú cesty a ktorým miestam sa vyhýbať. Asi ich nebolo veľmi veľa. Čo by sa stalo keby sme tohto mladého človeka poslali do veľkomesta? Predstavme si tohto chlapca  v takom New Yorku. Bude tam v bezpečí? Nebude. Pretože nebude poznať nástrahy a možnosti, ako sa im vyhnúť. A predsa toto veľké mesto navštevujú mnohí aj mladí ľudia a mnohí tam žijú. Napriek potenciálnemu nebezpečenstvu – vďaka tomu, že sa naučili, ako sa vo veľkomeste správať. Naučili sa, kam ísť a ktorým miestam sa vyhýbať, s kým sa rozprávať, ale komu nedôverovať. Najmä sa naučili to, prečo je niečo zakázané alebo nevhodné robiť.

Internet a celý virtuálny priestor je podobný ako veľkomesto. Nájdeme v ňom „kaviarne“ na stretávanie sa s priateľmi, knižnice, školy, voľnočasové aktivity, informácie a ďalšie užitočné a príjemné časti, no nájdeme tam aj rizikové oblasti, potenciálne nebezpečných ľudí, ktorí nám môžu ublížiť, podviesť nás a pod.

Mladí ľudia sa na internete venujú mnohým činnostiam. Veľkú časť svojho online času trávia práve na sociálnych sieťach. V tomto období ide o prirodzené správanie. Potrebujú priateľov, prijatie rovesníkov.  Tento proces sociálizácie je významný pre psychosociálny vývin práve v čase, keď hľadajú svoju identitu, odpútavajú sa od rodičov, hľadajú nezávislosť a vytvárajú prvé vážnejšie vzťahy. V minulosti boli mladí ľudia odkázaní na komunity a ľudí v ich fyzickom prostredí. Internet však tieto hranice  narúša a umožňuje nájsť priateľov s podobnými záujmami či pohľadom na svet. Mladí ľudia majú však väčšinu svojich online priateľov zo svojho fyzického prostredia a sociálne siete skôr posilňujú už existujúce vzťahy . Sociálnu sieť môžeme vnímať ako akési „ihrisko,“ na ktorom sa s priateľmi stretávajú.

Takéto online stretávanie je tiež možnosťou pre sociálne izolovaných mladých ľudí, ktorí môžu vďaka internetu nájsť priateľov, ktorí sú v tomto období takí dôležití. Online priestor a sociálne siete prinášajú možnosť, ako nájsť podporu pre mladých s problémami a duševnými ťažkosťami, ktorí sa o svojom trápení hanbia a boja hovoriť často aj pred najbližšími. V rôznych skupinách na sociálnych sieťach tak získavajú emocionálnu, sociálnu aj informačnú podporu (Viac v našom článku). Vysoké počty a obsah rozhovorov na našej Internetovej poradni pre mladých IPčko.sk rovnako naznačujú, že podpora v online priestore je dôležitá.

Internet môže byť pre mladých ľudí prínosný v mnohých ďalších oblastiach. Notley zhŕňa medzinárodné výskumy, ktoré naznačujú pozitíva v oblastiach kultúrneho a sociálneho vývinu, kreativity, edukácie, ako aj zdravotných možností, ktoré sú mladým online poskytované.

Rovnako ako v akomkoľvek inom prostredí, sa aj tu v online priestore stretávame s mnohými rizikami. Zneužívanie údajov, identity, kyberšikana či zneužívanie, či nevhodný obsah sú tie, z ktorých máme prirodzene obavy. Rovnako, ako by sme mali obavy v offline priestore, ktorý by bol pre mladého človeka neznámy a potenciálne ohrozujúci.

Dovolili by sme v offline priestore mladému človeku všetko, alebo mu pre istotu všetko zakázali? Prevalencia rizík na jednej strane a príležitosti  na strane druhej nás navádzajú k tomu, aby sme vytvorili akúsi rovnováhu medzi úplným slobodným a nekontrolovaným pohybom mladých ľudí a určitou kontrolou alebo skôr vedením dospelými.

Riziká a nebezpečie internetu potrebujú pomoc dospelých, sprevádzanie v tomto priestore. Boyd a Ellison (2007) uvádzajú, že mnoho mladých ľudí si je vedomých nástrah a sami sa snažia tieto riziká minimalizovať. Ak umožníme mladým ľuďom naučiť sa správne, zodpovedne a bezpečne pohybovať v online priestore, vytvoríme im zároveň možnosť, ako získavať a využívať to pozitívne, čo nám online virtuálny svet prináša.

Otázkou však je to, do akej miery vedia rodičia dnešných detí a mladých ľudí využívať virtualitu. Poznajú príležitosti a nástrahy a môžu byť tak ich sprievodcami, rovnako ako v offline svete?

V tomto roku, spolu s českou organizáciou Modrá linka a s podporou Kaspersky Lab, uskutočňujeme výskum, v ktorom sa zameriavame na online činnosti mladých ľudí, ale aj špecifické a rizikové správanie, s ktorým sa môžu online stretnúť. Vo výskume nás zaujíma tiež to, ako sa na internete správajú rodičia a či sa prípadným rizikám vyhýbajú oni. Už teraz sme veľmi zvedaví na výsledky a veríme, že budeme môcť podporiť rodičov v zorientovaní sa vo virtualite a pomoci ich deťom.

V bežnom živote nám rodičia hovo
rili, ako sa správať a na čo si dať pozor. Je možné takýmto spôsobom viesť aj svoje deti v online prostredí, keď deti toho vedia neraz viac než my, dospelí? Možno ďalšia generácia, ktorá v online priestore vyrástla, bude vedieť svoje deti sprevádzať a učiť. Avšak, technický vývoj ide takou rýchlosťou, že asi aj ďalšia generácia detí bude vo využívaní technológii pred svojimi rodičmi o krok popredu.

Internet a online svet sú ako oheň – dobrý sluha, no zlý pán.

Využívajme ich preto s rozumom a učme tomuto „rozumu“ aj deti, aby sme všetci z nových technológií nemali hlavu v smútku, a obavy, ale naopak, aby slúžili v náš prospech.

Ako?

V rámci dnešných dní napríklad využime mobil na to, aby sme sa dohodli s kamarátmi a šli spolu von. Napríklad sa sánkovať alebo na kávu, či čaj.

A kde je  čaj a káva najlepšia? Na to nám odpovie internet. ?

Mgr. Veronika Kohútová

Ďakujeme, Kaspersky Lab, že nám pomáhaš pomáhať mladým.