Sebapoškodzovanie je niečo, čo sa môže objaviť v živote kohokoľvek z nás. Ako sme o tom podrobne písali v predchádzajúcom článku. Predpokladá sa, že asi 20% mladých ľudí sa sebapoškodzuje a väčšina mladých ľudí si začína ubližovať vo veku okolo 12 rokov (www.mentalhealth.org.uk). 
Sebapoškodzovanie je správanie, pri ktorom človek ubližuje sám sebe. Zvyčajne je to spôsob, ktorým sa vyrovná s ťažkými, náročnými alebo znepokojujúcimi myšlienkami a pocitmi. 
Mladí ľudia sa z hľadiska vývinovej psychológie nachádzajú v náročnom životnom období, ktoré je sprevádzané mnohými zmenami, vývinovými úlohami a potrebami, ale nemajú ešte dostatok životných skúseností na zvládanie ťažkých situácií, preto sa u nich často objavuje tendencia k extrémnemu riešeniu, ktorým môže byť sebapoškodzovanie alebo samovražda. Práve v tomto období mladí ľudia najviac potrebujú pomoc a najmenej ju u dospelých hľadajú. 

Preto SME TU my a anonymná bezplatná nonstop pomoc a podpora na linkách dôvery IPčko.sk, Krízová linka pomoci a Dobrá linka. 
Často sme prví, kto o ťažkostiach a duševných bolestiach mladých ľudí vie.
Stále častejšie sa nám mladí ľudia otvárajú s tými najnáročnejšími a najcitlivejšími témami, v ktorých boli dlho sami a bez pomoci. 
Bez pomoci a osamote hľadajú spôsoby, ktorými by duševnú bolesť „prekričali“, preto je často ich spôsobom zvládania SEBAPOŠKODZOVANIE, o ktorom by sme Vám dnes chceli povedať viac, a nie len o ňom, ale aj o možnostiach pomoci, pretože my v IPčku žijeme mottom, že POMOC EXISTUJE. 
Štatistiky za prvý polrok 2021 na linkách pomoci a v krízových službách IPčko nám ukázali, že:
z 36 722 kontaktov sme uskutočnili 3971 pomáhajúcich a krízových komunikácií, v ktorých sa spomína sebapoškodzovanie,
11% ľudí používa sebapoškodzovanie ako zvládaciu stratégiu, 23% mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 – 18 rokov kontaktovalo naše linky pomoci v akútnej suicidálnej kríze, 
30% mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 – 18 rokov používa sebapoškodzovanie ako zvládaciu stratégiu,
64% komunikácií v téme sebapoškodzovanie sme uskutočnili so ženami a 36% s mužmi.

Psychológovia a psychologičky z IPčka vytvorili Krabičku bezpečia, ktorá predstavuje nový nástroj pomoci na zvládanie náročných situácií, ktoré doposiaľ ľudia v ťažkostiach riešili tým, že ubližovali sami sebe. 

Krabičku bezpečia sme vytvorili preto, aby sa stala osobným a bezpečným miestom pre mladých ľudí, po ktorom siahnu vo chvíľach, keď im je ťažko, ale aj vtedy, keď sa cítia dobre.
Krabička bezpečia je naplnená predmetmi, ktoré pomáhajú zvládať náročné emočné okamihy, nutkanie si ublížiť alebo pomáhajú pri ošetrení rán. 
Ponúka mnoho možností, ktoré sa ukrývajú v jej vnútri aj vonku. Značnú pozornosť sme venovali dizajnu, chceli sme aby Krabička bezpečia bola  štýlová a pre mladých ľudí zaujímavá. Jednoducho taká, ktorá je aj na prvý pohľad dizajnerským kúskom, ktorý chcete mať doma.
Vrchnák krabičky je tvorený ako maľovánka, ktorú je možné farebne dotvoriť podľa vlastných predstáv za pomoci farbičiek, ktoré sa nachádzajú vnútri. Telo krabičky a voľné plochy ponúkajú priestor na popísanie, dokreslenie alebo na nalepenie nálepiek, ktoré vystihujú štýl jej majiteľa a majiteľky. 

V Krabičke bezpečia je:

ŠTIPĽAVÁ POMOC – gumičky, ktoré napomáhajú rozptýliť náročné myšlienky.  

FAREBNÁ POMOC – sada farbičiek, ktorú je možné použiť napríklad na vymaľovanie maľovánky, vrchnáku krabice, na kreslenie do denníka alebo na kreslenie vlastných obrázkov na papier.

ZELENÁ POMOC – zelená tetovacia fixka, ktorú je možné vymeniť za nástroj, ktorým si mladý človek ubližuje.

PICHĽAVÁ POMOC – na uvoľnenie napätia sme do Krabičky bezpečia pribalili antistresovú loptičku, ktorú je môžné stláčať tak silno, ako je to v danej chvíli potrebné. Keďže je pichľavá, funguje skvelo aj ako masážny prostriedok.

TETOVACIA POMOC tetovačky od Kresky, ktoré špeciálne pre Krabičku bezpečia navrhla Lucka Salayová @lucysalay, sú tu preto, aby pomohli prekryť miesta bolesti. Prajeme si, aby sa s postupným zmývaním tetovačky vytratila aj bolesť, ktorú mladý človek cíti. 

TECHNOLOGICKÁ POMOC – na USB kľúč je možné uložiť si obľúbenú hudbu, film, fotografie, alebo čokoľvek, čo spríjemní deň alebo pomôže prekonať náročnú chvíľu.

DENNÍKOVÁ POMOC – osobný denník, do ktorého je možné si zapisovať svoje pocity, sny, ciele, predstavy. Kresliť, lepiť obrázky a fotografie. 

PLYŠOVÁ POMOC – V Krabičke bezpečia je ukryté aj jedno malé, milé a mäkké prekvapenie. Je to náš plyšový macko, ktorý je zatiaľ bez mena a čaká na neho od svojho majiteľa a majiteľky. Na jeho šatke je napísané, že nám naozaj záleží na tom…AKO SA MÁŠ… Chceme, aby tento odkaz a otázka bola prítomná v živote budúceho majiteľa a majiteľky každý deň. A on, zatiaľ macko XY, je symbolom záujmu, ktorý si zaslúži a potrebuje každý človek v akejkoľvek situácii.

MAĽOVANKOVÁ POMOC – rôzne typy maľovaniek a motívov, ktoré špeciálne pre Krabičku bezpečia vytvorili talentovaní psychológovia a psychologičky z IPčka.

NÁRAMOK ZÁLEŽÍ NA TEBE – zelený náramok je symbolom, že #pomocexistuje, a že nám záleží na tom ako sa človek na druhej strane cíti, čo práve prežíva a čo potrebuje.

KARTA ZDRAVOTNÍCKEJ PRVEJ POMOCI – nachádzajú sa tu všetky informácie o tom, ako postupovať pri ošetrení rán podávaní prvej pomoci v rôznych situáciách. Túto kartu sme vytvorili v spolupráci so Slovenským Červeným krížom – Územný spolok Žilina.

VRECKO PRVEJ POMOCI –v tomto vrecku sa nachádzajú zdravotnícke potreby na bezpečné ošetrenie rán, ktoré sme získali vďaka podpore lekární Benu, Partner a Phoenix.

KARTA ČO MI MÔŽE POMÔCŤ – nachádza sa tu zoznam techník a aktivít, ktoré sú nápomocné a užitočné v náročnej chvíli. Do tohto zoznamu je možné si zapísať, ktorá technika bola OK a ako veľmi pomohla.

JE OK, že nie si OK – POMOC PRI SEBAPOŠKODZOVANÍ EXISTUJE – v leporele sa nachádza mnoho informácií o sebapoškodzovaní, o tom, čo je účinné a nápomocné pri jeho zvládaní a o možnostiach pomoci.

Pár užitočných rád od psychológov pre rodičov – leporelo je určené pre rodičov, ktorých dieťa sa sebapoškodzuje. Vytvorili sme ho preto, aby lepšie porozumeli tomu, čo ich deti prežívajú, čo sa deje v ich vnútri, a čo vzájomne potrebujú. Rodičia taktiež potrebujú podporu a informácie na to, aby situáciu mohli spoločne so svojimi deťmi zvládnuť. 

SEMAFOROVÉ KARTY – prostredníctvom týchto 3 kariet môžu komunikovať deti so svojimi rodičmi aj bez slov. Niekedy je naozaj pre mladých ľudí ťažké slovami vyjadriť to, čo potrebujú a cítia, tak sme im to chceli uľahčiť a nájsť pre obe strany rešpektujúcu spoločnú cestu a komunikačný kompromis. 

Veríme, že Krabička bezpečia sa stane súčasťou života mladých ľudí, podporí ich odhodlanie do postupných nových krokov, bude ich sprevádzať v náročných chvíľach, ktoré prežívajú, ale aj v tých lepších.

ĎAKUJEME našim partnerom, že nás vypočuli, keď sme o tejto náročnej téme začali hovoriť a pridali sa k nám, aby sme mohli vytvoriť toto navonok malé, ale svojim cieľom veľké bezpečné miesto. 

Prvých 100 ks Krabičiek bezpečia sme mohli vytvoriť vďaka podpore Benu lekárne, ktoré uverili tomu, že existujú ďalšie možnosti a cesty pomoci. Pre nečakaný obrovský záujem v týchto dňoch BENU lekárne spolu s Lekárňami Partner navýšili svoju finančnú podporu na ďalších 200 kusov Krabičiek bezpečia, ktoré sme už poslali do výroby.

Ak sa Vás téma sebapoškodzovania týka a túžite vyskúšať túto formu pomoci…NAPÍŠTE na zuzka@ipcko.sk.
Ak ste rodič a chcete byť podporou pre Vaše dieťa…NAPÍŠTE na zuzka@ipcko.sk
Ak ste odborník a chcete vyskúšať Krabičku bezpečia v poradenskej a terapeutickej práci s klientmi…NAPÍŠTE na zuzka@ipcko.sk. Pre odborníkov sme pripravili aj praktický webinár. Ak máte oň záujem, napíšte na zuzka@ipcko.sk.
Ak Vám napadajú ďalšie otázky v súvislosti s Krabičkou bezpečia alebo jej objednania, napíšte taktiež na email zuzka@ipcko.sk.

ĎAKUJEME.