Čo je zmyslom života? Aj keď v dnešnej dobe túto otázku používame častejšie ako anekdotu, nič to nemení na tom, že väčšina z nás sa nad ňou v nejake miere už nezamyslela. Je a vždy bude totiž záhadou prečo sme sa práve my, jedinečné osobnosti, ocitli na tomto svete a ako s tým máme naložiť.

V dôsledku náročných celospoločenských udalostí posledných rokov a mesiacov však k tejto otázke mohla nezriedka pribudnúť aj iná: aký zmysel má utrpenie?

Tieto témy však nie sú len doménou filozofie, ale aj psychológie a práve preto sme sa o nich rozhodli porozprávať.

Aký je zmysel nášho života? Prečo ho hľadáme? Kedy ho môžeme stratiť a ako ho znova nájsť (napríklad aj počas utrpenia)? O čom je logoterapia – psychoterautický smer, ktorý sa otázkou zmyslu života zaoberá – a čo prežil jej zakladateľ Viktor Emanuel Frankl?

Aj na tieto otázky nám odpovedal psychológ, vysokoškolský pedagóg a vedúci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

— — — — —

Súvisiace epizódy:

⌲ Čo Vás čaká na psychoterapii?: ipcko.sk/co-vas-caka-na-psychoterapii
⌲ Trauma, PTSP, EMDR. Čo spája duševné zranenia, flashbacky a pohyby očí?: ipcko.sk/trauma-ptsp-emdr-co-spaja-dusevne-zranenia-flashbacky-a-pohyby-oci
⌲ Hádky, žiarlivosť, nevera. Kedy pomôže párové poradenstvo?: ipcko.sk/hadky-ziarlivost-nevera-kedy-pomoze-parove-poradenstvo
⌲ Fóbie – internetová zábava, či skutočný problém?: ipcko.sk/psychologia-a-vr-2-fobie-internetova-zabava-ci-skutocny-problem
⌲ Ani relax, ani umenie. O čo skutočne ide v arteterapii?: ipcko.sk/ani-relax-ani-umenie-o-co-skutocne-ide-v-arteterapii
⌲ Hanbíte sa pred psychoterapeutom? Povedzte mu svoj sen: ipcko.sk/hanbite-sa-pred-psychoterapeutom-povedzte-mu-svoj-sen

— — — — —

00:00 Úvod

01:23 Kedy sa psychológia začala zaoberať zmyslom života? Aký je príbeh vzniku logoterapie, teda „liečby zmyslom“?

05:50 Sú aj pre dnešnú dobu platné skúsenosti z koncentračných táborov ako ich popísal psychiater V. E. Frankl v knihe „Napriek všetkému povedať životu áno“? Musíme pri každej ťažkej životnej situácii zažiť šok, apatiu a depersonalizáciu?

09:44 V čom sa líši logoterapia od iných psychoterapeutických smerov? S akými ťažkosťami sa môžeme na logoterapeuta, či logoterapeutku obrátiť? Sú aj situácie, s ktorými si logoterapia nevie rady?

16:15 Aký je rozdiel medzi logoterapiou a existenciálnou analýzou?

17:46 Čo je zmyslom života? Dá sa žiť život aj bez pocitu zmyslu?

21:11 Prečo potrebujeme a hľadáme niečo ako zmysel života?

22:27 Čo v nás môže vyvolať stratu zmyslu života? Môžeme predpokladať aj fázy života, kedy sme ňu náchylnejší?

26:52 Je strata zmyslu života niečo, čo sa vyrieši samé, alebo je potrebné vyhľadať odborníka? Je to príčina, či následok duševného ochorenia?

30:16 Môže niekto nájsť zmysel života v niečom, čo my ostatní považujeme za nesprávne? Mali by sme takého človeka „prerábať“?

34:39 Má zmysel pochybovať o vlastnom zmysle života?

36:44 Aké hodnoty môžu byť zmyslom nášho života? V akých hodnotách môžeme vidieť zmysel aj počas prežívania utrpenia?

40:45 Ako môže mať utrpenie zmysel? Prečo nám nájdenie zmyslu v utrpení pomôže nájsť silu utrpenie vydržať?

47:13 Je zmyslom nášho života trpieť? Mali by sme utrpenie znášať, aj keď ho vieme odstrániť?

50:13 Je dobré utešovať druhých ľudí tým, že im povieme, že ich utrpenie má zmysel? Nelegitimizujeme tým napríklad domáce, či sexuálne násilie? Je vôbec vhodné predpokladať, že sa nám zlé veci dejú pre nejaký dôvod?

54:59 Prečo nás utrpenie odťahuje, ale zároveň aj zbližuje s ľuďmi?

57:24 Čo robiť ak my, či naši blízki, nevieme nájsť zmysel života, alebo prežívame utrpenie?

01:00:41 Sú namieste výčitky a frustrácia, ak sa nám nedarí utrpeniu vzdorovať? Je ľahké nájsť zmysel života

01:03:27 Je strata zmyslu života patologickým javom?

— — — — —

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov: ⌲ IPčko.sk ⌲ Dobrá linka ⌲ Krízová linka pomoci | 0800 500 333 ⌲ Klub Machovisko ⌲ Káčko ⌲ Mapa pomoci

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach: ⌲ Facebook ⌲ Instagram ⌲ Youtube ⌲ podcast[@]ipcko.sk

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc: ⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu) ⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko)

Naše štúdio je k dispozícii aj na prenájom ⌲ Chcem vedieť viac!

hmmm… pre Vás pripravujú: ⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko ⌲ Dramaturgia: Katka Makara ⌲ Produkcia a odborný dohľad: PhDr. Marek Madro,PhD. MBAMgr. Lenka Nemcová a PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA.

Apple Apple podcasty (iTunes) ¦ Google podcasty ¦ Spotify ¦ Youtube ¦ PodBean ¦ RSS