Ak by sme hovorili o väzenských ústavoch, či armáde, asi by nás to prekvapilo menej. Aj keď ani v týchto inštitúciách nemá mať miesto, akosi prirodzene tušíme predpoklady, pre ktoré sa tam môže objaviť. Ale keď je reč o základných a stredných školách, a teda o deťoch, pojem šikana nám v prvej sekunde naskočí asi málokedy.

A pritom by možno aj mal, veď podľa výskumov sa s ňou stretol každý druhý žiak, či žiačka a vyskytla sa na 86% škôl na Slovensku. Šikana v rôznej forme a intenzite je teda už skôr pravidlom, než výnimkou v našom školstve. A kam až môže zájsť asi väčšina videla na viacerých nedávno medializovaných udalostiach.

Čím to teda je, že školy sú tak vhodným podhubím pre tento patologický jav a deti jeho aktívnymi aktérmi? Prečo vzniká, čo ju podporuje a hlavne ako ju môžeme zastaviť?

Našim hosťom bol psychológ IPčka a interný doktorand Katedry psychologických vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Mgr. Boris Katrušín.

— — — — —

Súvisiace epizódy:

⌲ Psychológia domáceho násilia 1/3: Agresor: ipcko.sk/psychologia-domaceho-nasilia-1-3-agresor
⌲ Psychológia domáceho násilia 2/3: Obeť: ipcko.sk/psychologia-domaceho-nasilia-2-3-obet
⌲ Psychológia domáceho násilia 3/3: Okolie: ipcko.sk/psychologia-domaceho-nasilia-3-3-okolie
⌲ Čo prežívajú obete (nielen) sexuálneho násilia?: ipcko.sk/co-prezivaju-obete-nielen-sexualneho-nasilia
⌲ Ako sa brániť pred sexuálnymi predátormi na internete?: ipcko.sk/ako-sa-branit-pred-sexualnymi-predatormi-na-internete
⌲ Keď je u susedov krik: ipcko.sk/ked-je-u-susedov-krik

— — — — —

00:00 Úvod

01:24 Prečo sú naše školy vhodným prostredím pre vznik šikany?

04:11 Ako sa líši šikana od iných prejavov detského správania? Aký je rozdiel medzi teasingom a šikanou?

09:41 Aká klíma a aké faktory v triednom kolektíve podporuje vznik šikany?

15:04 Dajú sa určiť typické situácie, či znaky obete a agresora, ktoré si môžeme všímať?

19:57 Dokáže agresor reflekovať svoje konanie?

22:10 Odohráva sa šikana len na pôde školy? Môže sa odohrávať len čisto vo virtuálnom prostredí?

24:52 Aký je najlepší a najbezpečnejší postup v boji so šikanou?

28:32 Ako môžeme pomôcť obeti?

31:27 Ako podať pomocnú rulu aj agresorom školskej šikany? Pomôže odchod zo školy jedného z aktérov?

34:02 Ako môžu ustáť rodičia vlastné emócie, ktoré sa objavia ak ich dieťa stane aktérom šikany

36:43 Je vhodné mediálne pokrytie prípadov šikany?

38:27 Môže byť za šikanou aj duševné ochorenie?

40:58 Na koho sa obrátiť, ak chceme začať riešiť šikanu, alebo ak sa ocitneme v jej riešení sami?

— — — — —

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov: ⌲ IPčko.sk ⌲ Dobrá linka ⌲ Krízová linka pomoci | 0800 500 333 ⌲ Klub Machovisko ⌲ Káčko

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach: ⌲ Facebook ⌲ Instagram ⌲ Youtube ⌲ podcast[@]ipcko.sk

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc: ⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu) ⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko)

Naše štúdio je k dispozícii aj na prenájom ⌲ Chcem vedieť viac!

hmmm… pre Vás pripravujú: ⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko ⌲ Produkcia a odborný dohľad: PhDr. Marek Madro,PhD. MBAMgr. Lenka Nemcová a PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA.

Apple Apple podcasty (iTunes) ¦ Google podcasty ¦ Spotify ¦ Youtube ¦ PodBean ¦ RSS