Fandíme mladým a preto pri nich od roku 2012 stojíme. V IPčku me presvedčení, že odborná profesionálna pomoc má byť dostupná každému kto sa cíti  sám, opustený, zmätený, sklamaný či nešťastný. Preto poskytujeme mladým ľuďom anonymne a bezplatne psychologické poradenstvo prostredníctvom chatu a e-mailu. Mladí sa našich vyškolených poradcov obracajú s rôznymi témami – osamelosť, depresia, násilie, sebapoškodzovanie, suicidálne myšlienky a tendencie a pod.

Jednou z častých tém rozhovorov s mladými ľuďmi sú aj drogy. Tie sa však častejšie v našich rozhovoroch vyskytujú ako sekundárna alebo terciárna téma, v pozadí tém, ktorými sú depresia, rodinné ťažkosti, úzkosť a suicidalita. V roku 2019 sme mali 1598 kontaktov s mladými ľuďmi v súvislosti s užívaním drog. Z toho bolo 606 kontaktov s touto tematikou z bratislavského kraja.

Prostredníctvom nášho “Online terénneho programu” na sociálnych sieťach sme sa s našimi odborne vyškolenými psychológmi téme drog začali venovať viac. Malo to niekoľko dôvodov, medzi ktorými je aj dlhodobý výskyt drogových tém v uzatvorených online komunitách, ktorých sú naši psychológovia prostredníctvom avatarov dlhodobo súčasťou. No nikdy sme nemali dostatočný priestor túto problematiku širšie spracovať.
V rámci projektu “Implementácia online a offline nástrojov na prevenciu a elimináciu drogových závislostí v Bratislave” sme mapovali sociálne siete (Facebook, Instagram, Discord a Twitch), so špecifickým zameraním na bratislavské online komunity. Identifikovali sme 58 komunít, v ktorých prebiehala komunikácia zameraná na dopyt a ponuku drog, najmä alkoholu.

Komunikácia mladých ľudí o drogách je vo verejných komentároch mimoriadne opatrná. Otvorenejšia komunikácia prebieha v súkromných správach a uzavretých online komunitách, či skupinách. Najaktívnejšími skupinami, v ktorých sa objavuje téma drog sú „intrákové skupiny“. Pre drogy sa používajú rôzne krycie názvy a komentáre sa postupne vymazávajú. Najväčšia frekvencia príspevkov je na tému alkohol (ponuka, dopyt, hľadanie jednotlivcov alebo skupín na spoločné opíjanie sa). Druhou najfrekventovanejšou oblasťou sú lieky – antidepresíva. Tiež ide najmä o ponuku a dopyt, mladí si vymieňajú skúsenosti a odporúčania s užívaním konkrétnych liekov, nabádajú sa k samovoľnému vysadeniu liekov a ich kombinovaniu s inými liekmi, prípadne drogami ako sú alkohol a marihuana.

Online mapovanie ukázalo aj medzigeneračný rozdiel v komunikácií o drogách. Staršia generácia upozorňuje na nálezy po drogovej aktivite (použité injekčné striekačky), odcudzuje užívanie drog a neuvažuje nad príčinami, spúšťačmi a dôvodmi drogovej závislostí u mladých ľudí. Mladšia generácia viac diskutuje o dekriminalizácií a liečebných účinkoch marihuany.

V rámci online mapovania sme sa rozhodli preskúmať aj sociálne siete, ktoré využívajú live streamy – živé prenosy na Twitchi. Zistili sme že za mapované obdobie (23.12. – 7.12.2019), ,,streamovalo,“ na sociálnej sieti Twitch pod vplyom drog alebo na ,,streame“ užívalo drogy až 11 streamerov.

IPčko začalo tiež využívať túto platformu, na priblíženie sa mladým ľuďom. O drogách sme na Twitchi hovorili 4-krát. (Záznamy sú dostupné TU, TU, TU a TU. ). Priamo online na Twitchi sledovalo naše streamy viac ako 430 mladých ľudí, ktorí sa aj aktívne zapájali do diskusie, v ktorej zdielali svoje skúsenosti a kládli nám otázky v súvislosti s užívaním drog. Záznamy streamov na YouTube videlo do dnes viac ako 500 ľudí.

Live streamy o drogách na sociálnej sieti TWITCH

V rámci mapovania sociálnych sieti sme si tiež všimli, že pomáhajúci obsah, ktorý sa v súvislosti s užívaním drog na internete vyskytuje má prevažne podobu článkov, ktoré nie sú pre mladých ľudí až tak zaujímavé. Našim cieľom bolo pripraviť odborný pomáhajúci obsah o drogách formou, ktorá bude pre mladých ľudí atraktívna.
Pripravili sme dva podcasty – s Barborou Kuchárovou a s Annou Hannikoreovu.
Hovorili sme v nich o príčinách užívania drog, o potrebách mladých ľudí a aktuálnych „trendoch“ v užívaní drog a tiež o tom ako prebieha liečba a resocializácia mladého človeka so závislosťou.

PhDr. Anna Hannikerová pri natáčaní podcastu
PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. pri natáčaní podcastu

Keďže alkohol je stále najrozšírenejšou drogou, pripravili sme v rámci našich online preventívnych aktivít aj krátke video o tom, ako poskytnúť prvú pomoc pri opitosti.

Aj keď sme internetová linka dôvery, veľmi radi sa s mladými ľuďmi stretávame aj v „offline“ svete. Vytvorili sme leták #SOM TU – Záleží (im) na TEBE!, ktorý je primárne určený neexperimentátorom a neužívateľnom drog. Leták veľmi jednoducho a prakticky popisuje prvú pomoc pri troch rôznych situáciách, ktoré súvisia s nadmerným užitím drog. Sekundárne je leták určený užívateľom drog, ktorí sa môžu oboznámiť s možnosťami odborného poradenstva a pomoci. Počas terénnej práce na Obchodnej ulici sme poskytli 102 poradenstiev a rozdali 1180 letákov.

Terénna práca na Obchodnej ulici v Bratislave

Samých seba nepovažujeme za odborníkov na problematiku drog.
Veľmi radi diskutujeme o poznatkoch z online prostredia a prepájame ich s offline svetom, s odborníkmi, ktorí denne problematiku naživo s mladými ľuďmi riešia a snažia sa im pomôcť. Toto všetko sme si splnili na verejnej odbornej diskusii „Gauč – (Ne)závislá mladá Bratislava“, kde sme spolu s troma odborníkmi hovorili o aktuálnej situácií drog na Slovensku a najmä v Bratislave. Pavol Ščasný zo Združenia STORM nám v krátkosti predstavil metódu harmreduction, Barbora Kuchárová z OZ Prima sa zamerala na prevenciu užívania drog a Zuzana Kamendy z Inštitútu drogových závislosti nám prezradila ako prebieha liečba závislej osoby. Záznam z diskusie je dostupný na našom YouTube kanáli IPčko a aj na našom Facebooku.

Sme veľmi radi, že vďaka finančnej podpore z prostriedkov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, sme mohli prispieť k eliminácií drogových závislostí u mladých ľudí. Skúsenosti s projektom sú pre nás veľmi motivujúce, aby sme pilotné skúsenosti ďalej rozvíjali.
Dúfame, že na to dostaneme príležitosť a tešíme sa na to.


Graficky spracovaný sumár výstupov projektu nájdete aj TU.